Menu Close Menu
LĨNH VỰC  HÌNH THỨC  CẤP BAN HÀNH  
Ngày ký Số hiệu Người ký Trích yếu nội dung Tải về
09/06/2014 Quyết định 879/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
06/06/2014 Nghị quyết 43/NQ-CP Nguyễn Tấn Dũng Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh
26/05/2014 Quyết định 795/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo quyết định số 1946/qđ-ttg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf việt nam đến năm 2020
21/05/2014 Chỉ thị 11/CT-TTg Nguyễn Tấn Dũng Chỉ thị giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015
15/05/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
15/05/2014 Nghị định 44/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định về giá đất
15/05/2014 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định về thu tiền sử dụng đất
15/05/2014 Nghị định 46/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
14/05/2014 Quyết định 1044/QĐ-BNN-TCTS Vũ Văn Tám Công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
05/05/2014 Quyết định 644/QĐ-TTg Vũ Văn Ninh Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn"
29/04/2014 Quyết định 631/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Ban hành dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020
29/04/2014 Nghị định 35/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
18/03/2014 Nghị quyết 19/NQ-CP Nguyễn Tấn Dũng Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
14/03/2014 Nghị định 19/2014/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
26/02/2014 Quyết định 296/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của chính phủ năm 2014
18/02/2014 Luật Số 37/2013/QH13 Nguyễn Sinh Hùng Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp
25/01/2014 Quyết định 286/QĐ-UBND Hồ Quốc Dũng Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
14/01/2014 Quyết định 03/2014/QĐ-TTG Nguyễn Tấn Dũng Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
26/12/2013 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
24/12/2013 Thông tư 34/2013/TT-BCT Hồ Thị Kim Thoa Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 178

 

Số lượt truy cập: 45855
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này