Menu Close Menu
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
GIỮA ỦY BAN TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌCHôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, TP. Quy Nhơn, Việt Nam,

Chúng tôi gồm:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đại diện bởi: Ông Hồ Quốc Dũng – Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Địa chỉ:  Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đại diện bởi: Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng

Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc

Địa chỉ:  nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Cộng hòa Séc.
Đại diện bởi: Ông Petr Saha, Hiệu trưởng

Đại học kỹ thuật Brno, Cộng hòa Séc

Địa chỉ: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Cộng hòa Séc.
Đại diện bởi: Ông Petr Stěpanek, Hiệu trưởng

Sau khi tìm hiểu bàn bạc trao đổi, các bên thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác như sau:

1. Mục đích hợp tác

Hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa tỉnh Bình Định với Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tomas Bata và Đại học Công nghệ Brno, Cộng hòa Séc; góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

2. Lĩnh vực hợp tác

a) Các Bên nỗ lực phát triển sự hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác sau đây:

Đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định;

Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lãnh vực công nghệ chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm, chế biến cao su, công nghệ sinh học, năng lượng, năng lượng tái tạo;

Kiến trúc và quy hoạch đô thị;

Bảo vệ môi trường.

b) Các bên ủng hộ việc trao đổi thông tin lẫn nhau, tham gia vào các hội thảo, hội nghị chuyên đề và các hội nghị đồng tổ chức.

c) Hàng năm, ba (03) Trường đối tác trong khả năng của mình sẽ trao tặng các học bổng đại học và sau đại học cho Tỉnh Bình Định.

3. Điều khoản chung:

- Bản ghi nhớ hợp tác này là cơ sở pháp lý khung, để các bên có thể xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hợp tác giữa các bên.

- Các bên thống nhất đồng ý, Đại học Tôn Đức Thắng là đầu mối hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 3 Trường.

- Bản ghi nhớ hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày các Bên  ký, có giá trị trong thời hạn năm (5) năm và được mặc nhiên gia hạn thêm một thời hạn năm (05) năm nữa, nếu như không bên nào bằng văn bản hủy Thỏa thuận ít nhất là 5 tháng trước khi Bản ghi nhớ hết hạn.

- Việc hợp tác sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật của mỗi nước và năng lực của mỗi bên. Các Bên có thể đồng ý bổ sung thêm các lĩnh vực hợp tác sau khi tham vấn lẫn nhau và bổ sung bằng văn bản vào Bản ghi nhớ hợp tác này.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, các bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu có phát sinh nhu cầu mới, các bên sẽ cùng ký thêm phụ lục. Các quyền lợi và trách nhiệm trong Biên bản ghi nhớ này sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với người kế nhiệm của các bên trong Bản ghi nhớ này.

- Bản ghi nhớ này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi thứ tiếng có bốn (04) bản, các văn bản này có giá trị ngang nhau. Mỗi bên giữ hai (02) bản của mỗi thứ tiếng. Trong trường hợp có sự giải thích ngôn ngữ khác nhau Bản ghi nhớ hợp tác này, bản tiếng Việt sẽ được dùng làm cơ sở.

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 182

 

Số lượt truy cập: 24634
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này