Menu Close Menu
Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
31/03/2016

 

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (sau đây gọi là Nghị định số 210/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT- BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020 của tỉnh Bình Định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc lĩnh vực phù hợp với quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 3480/QĐ-UBND, nghiên cứu các yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư quy định tại Thông tư số 05/2014/TT- BKHĐT ngày 30/9/2014, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến hết tháng 4/2016.

Trên cơ sở là hồ sơ của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành thẩm tra để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thông tin cần tham vấn xin liên hệ:

- Anh Lê Quang Đạt, điện thoại: 056.3822849

- Anh Trương Công Chương, điện thoại: 056.3817468

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư triển khai thực hiện./.

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Đang online: 183

 

Số lượt truy cập: 59618
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này