Menu Close Menu
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong
24/12/2020

 

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước), cấp III.

4. Cấp quyết định đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.

7. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Văn Thành.

8. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cấp nước sạch đảm bảo lưu lượng và áp lực liên tục cho 15.510 người (tính đến năm 2041) thuộc 06 khối gồm: Khối Thuận Nghĩa, khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5 thuộc thị trấn Phú Phong và các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trạm Y tế, trường học trong khu vực dự án. Chất lượng nước đạt theo tiêu Quy chuẩn 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế.

9. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sạch cấp nước sinh hoạt cho 15.510 người (tính đến năm 2041) thuộc 06 khối gồm: Khối Thuận Nghĩa, khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5 thuộc thị trấn Phú Phong và các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trạm Y tế, trường học trong khu vực dự án với các nội dung chính như sau:

9.1. Nguồn nước:

- Nguồn nước ngầm được khai thác từ 02 giếng hiện có với lưu lượng khai thác 2.000 m3/ngày/đêm.
- Khoan bổ sung 02 giếng để cấp nước cho giai đoạn 2 khi nhà máy hoạt động hết công suất (2.400 m3/ngày/đêm)

9.2. Dây chuyền công nghệ xử lý nước: Nước ngầm => Tháp làm thoáng => Hệ thống lắng, lọc => khử trùng => phân phối nước sạch.

9.3. Giếng khoan - tuyến ống nước thô:

- Giếng khoan: Khoan bổ sung 02 giếng khai thác nước ngầm có công suất mỗi giếng 35m3/h nâng tổng số giếng khoan thành 04 giếng, gồm 03 giếng làm việc và 1 giếng dự phòng làm việc luân phiên (Hiện tại nhà máy đang khai thác 02 giếng với công suất khai thác tối đa là 2.000 m3/ngày/đêm). Cung cấp và lắp đặt 4 bộ bơm chìm có công suất 35m3/h, H=32m. Lắp đặt đường ống kỹ thuật cho trạm bơm. Lắp đặt hệ thống điện điều khiển và chiếu sáng trong các trạm. Diện tích trạm bơm 40m x 40m, trong đó diện tích nhà trạm là (3x3)m.

- Tuyến ống nước thô: Ống nước thô có chiều dài khoảng 600m, sử dụng ống HDPE D(110-160)mm, lắp đặt bằng phương pháp hàn.

9.4. Nhà máy xử lý:

Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch với công suất 2.400 m3/ngày.đêm gồm các hạng mục công trình như sau:

- Tháp làm thoáng: Lắp đặt 2 tháp làm thoáng có kích thước mỗi tháp DxH=1,1mx3,3m. Cung cấp và lắp đặt 2 ejecto thu khí D150. Lắp đặt ống nước thô vào tháp.

- Cụm bể trộn - phản ứng - lắng: Xây dựng cụm bể trộn - phản ứng - lắng bằng BTCT B20 có kích thước: BxLxH=5,35m x11,90m x5,00m, gồm 02 modul bể được đặt trên nền đất tự nhiên; cung cấp và lắp đặt hệ thống thu bùn, 21,20m2 tấm lắng lamen, hệ thống ống và van khóa vào và ra bể lắng....

- Bể lọc: Bể lọc nhanh trọng lực: Xây dựng bể lọc nhanh bằng BTCT B20, đá 1x2 toàn khối có kích thước BxL=(3,70x8,75)m. Trong đó gồm 02 modul bể được đặt trên nền đất tự nhiên; cung cấp và lắp đặt cát lọc, 20,48m2 đan lọc chế tạo sẵn bằng HDPE, hệ thống điều chỉnh tốc độ lọc, hệ thống ống rửa lọc, hệ thống ống vào và ra bể lọc...

- Bể chứa nước sạch: Tận dụng 01 bể lọc hiện có dung tích 400m3 và xây mới 01 bể dung tích 300m3, kích thước 10,7m x 10,7m x 3,3m, kết cấu bằng bê tông cốt thép B20.

- Trạm bơm nước sạch: Xây dựng 01 trạm bơm nước sạch khung BTCT, tường xây gạch có kích thước: BxL=4,2mx9,2m. Vừa bố trí cho các bơm nước sạch vừa bố trí cho các bơm nước, gió rửa lọc. Cung cấp và lắp đặt 03 bộ máy bơm nước sạch có Q=80m3/h, H=25m, 01 bộ máy bơm nước rửa lọc Q=220 m3/h, H=15m, 01 bộ máy bơm gió rửa lọc Q=10m3/phút, H=5,0m. Lắp đặt hệ thống ống và phụ tùng trong trạm bơm. Hệ thống điện điều khiển trong trạm bơm.

- Nhà hóa chất: Xây dựng 01 nhà hóa chất có kích thước: BxL=4,2mx8,2m; Kết cấu móng đơn BTCT, tường xây gạch, mái bằng BTCT. Cung cấp lắp đặt 04 bình Clo 68kg, máy châm Clo, bơm tiếp áp clo Q=2m3/h, H=45m. Trang thiết bị an toàn lao động như: Mặt nạ phòng hơi độc, cảm biến báo rò rỉ, bình chữa cháy.

- Nhà quản lý: Xây dựng 01 nhà hành chính kích thước: BxL=4,2m x 9,2m. Kết cấu móng đơn BTCT, dầm và sàn mái bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch.

- Hệ thống điện điều khiển và chiếu sáng: Trên cơ sở trạm biến áp 100kVA hiện có; Lắp đặt toàn bộ hệ thống điện động lực và chiếu sáng trong phạm vi nhà máy nước và các trạm bơm giếng.

- Các hạng mục phụ trợ khác: Sân nền; xây dựng tường rào, cỗng ngõ; hố lắng bùn; sân phơi bùn; đường nội bộ cây xanh,…

9.5. Mạng lưới phân phối và đồng hồ dịch vụ:

- Tuyến ống nước sạch: Xây dựng mới tuyến ống nước sạch cho khối 1 và khối Thuận Nghĩa; thay thế toàn bộ các tuyến ống cũ đã xuống cấp của các khối 2, khối 3, khối 4, khối 5 với tổng chiều dài tuyến ống nước sạch 39.752m, bao gồm:

+ Ống D280: Ống HDPE 39m;
+ Ống D225: Ống HDPE 632m;
+ Ống D160: Ống HDPE 1064m;
+ Ống D110: Ống HDPE 12.037m + Thép mạ kẽm 21m;
+ Ống D63: Ống HDPE 25.959;
+ Van xả cặn, xả khí, van chặn tuyến, các vật tư phụ tùng trên tuyến,…

- Đồng hồ dịch vụ: Đồng hồ lưu lượng D15 và ống, phụ tùng vào hộ dân và các công trình công cộng: 3.000 bộ.

10. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

11. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng đất 45.318m2, trong đó diện tích đất thu hồi 2.366m2, diện tích đất nhà máy hiện trạng là 3.200 m2 và diện tích chiếm đất tạm thời 39.752m2 (ảnh hưởng do đào lắp ống nước).

12. Phương án giải phóng mặt bằng:

- Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng đến diện tích đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của nhân dân thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

- Cơ chế chính sách: Phương án giải phóng mặt bằng của dự án được lập và phê duyệt theo các quy định hiện hành Nhà nước.

- Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư và UBND huyện phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường để giải phóng mặt bằng trong phạm vi thi công xây dựng công trình.

13. Tổng mức đầu tư: 31.459.554.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn đồng)

Trong đó:

Chi phí xây lắp: 21.865.082.000 đồng.
Chi phí thiết bị: 2.882.249.000 đồng.
Chi phí quản lý dự án: 522.619.000 đồng.
Chi phí tư vấn: 1.515.492.000 đồng.
Chi phí khác: 485.989.000 đồng.
Chi đền bù tái định cư: 616.896.000 đồng.
Dự phòng chi: 3.571.227.000 đồng.

14. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

15. Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

16. Đơn vị vận hành khai thác: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

17. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

18. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định công bố thông tin đến các nhà đầu tư quan tâm biết./.

» Thư mời chào giá - Gói thầu: Mua sắm máy photocopy

» Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 177

 

Số lượt truy cập: 15203
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (0256) 2200 100, 2200 301
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này