Menu Close Menu
Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), UBND tỉnh Bình Định xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 như sau:

A. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư 2019

I. Kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định được tập trung triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư đều được xây dựng bài bản, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009.

Đồng thời tỉnh luôn tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các dự án đã được cấp phép; tích cực tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh tiến độ dự án. Đặt biệt đối với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục ký quỹ đầu tư, thủ tục cấp phép xây dựng.

Đối với thu hút đầu tư trong nước: Năm 2019 tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 41 dự án ngoài Khu kinh tế, Khu Công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.337,643 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 06 dự án ngoài Khu kinh tế, Khu Công nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8.287,36 tỷ đồng.

Riêng đối với Khu kinh tế Nhơn Hội đã cấp GCNĐKĐT cho 09 dự án với vốn đăng ký 19.459,31 tỷ đồng; Đến nay, tổng số dự án đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội là 84 với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 73.201 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 18.140  tỷ đồng, trong đó, 15 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 357 triệu USD. Trong đó, đã có 26 dự án đi vào hoạt động và hoạt động từng phần của dự án, các doanh nghiệp còn lại đang trong giai đoạn triển khai đầu tư.

Tại các KCN đã cấp mới 05 dự án với vốn đăng ký 204,61 tỷ đồng. Đến nay, có 237 dự án (bao gồm các dự án đầu tư hạ tầng) đầu tư vào các KCN được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 13.285 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 8.558 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 149 triệu USD. Và có 58 dự án đang đầu tư xây dựng với tổng vốn đăng ký 5.5960 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 1.656 tỷ đồng.

Đối với thu hút đầu tư FDI, từ đầu năm đến nay tỉnh Bình Định có 5 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 78,07 triệu USD; Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có 80 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 709,31 triệu USD; trong đó có 32 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký là 485,26 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 224,05 triệu USD.

Việc giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI theo đăng ký đã được thực hiện thường xuyên tại tỉnh. Hầu hết các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp có quy mô nhỏ, tuy nhiên đã được triển khai thực hiện khá đầy đủ. Các dự án trong các khu công nghiệp do BQL KKT tỉnh cấp GCNĐT đều triển khai đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Hiện nay, môt số dự án có vốn đăng ký lớn trong Khu Kinh tế Nhơn Hội đang triển khai rất chậm, thậm chí có một vài dự án trong số này chưa triển khai đầu tư khiến cho tiến độ giải ngân vốn FDI của tỉnh nhìn chung chậm cải thiện. Do vậy tỉnh đã và đang tiếp tục rà soát, đôn đốc việc thực hiện các dự án, và sẽ ra tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt các dự án không triển khai. Việc chấm dựt dự án thể hiện sự cương quyết của tỉnh trong vấn đề kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ, chấm dứt dự án và thu hồi đất các dự án các có vi phạm Luật đất đai nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư có năng lực và có dự án khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương.

Cũng trong năm 2019, toàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nhiệm vụ, chuyên môn trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế hướng dẫn định kỳ, kịp thời hỗ trợ các vấn đề liên quan với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhằm tạo dựng được hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, các kiều bào. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng đã tổ chức, tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, buổi gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt từ các thành phố lớn và tham gia nhiều bài viết trên các tạp chí ấn phẩm có uy tín nhằm giới thiệu hình ảnh về Bình Định, các chủ trương chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, danh mục các dự án mời gọi đầu tư.

Năm 2019, tỉnh Bình Định đã tiếp tục công tác mời gọi đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực, lãnh đạo tỉnh cùng các Sở, ngành đã tiếp và làm việc với nhiều Tập đoàn các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm kiểm cơ hội đầu tư về năng lượng mặt trời, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao như: Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn TMS, Tập đoàn Halcom, Công ty SolarPlant, Công ty Lumino Capital (Hoa Kỳ), Tập đoàn Land Bridge, Tập đoàn Urban Co., Ltd (Trung Quốc), Công ty Hana Engineering & Construction, Hội Hữu nghị Hàn – Á  (Hàn Quốc), các doanh nghiệp Hàn Quốc do Văn phòng Quận Yongsan – Hàn Quốc giới thiệu, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Osaka - Jetro Osaka, các doanh nghiệp Nhật Bản do Hội Hữu nghị Nhật – Việt vùng Kansai giới thiệu, Công ty NTT DATA (Nhật Bản), Công ty CP Khai Sáng (Tp.HCM), Hội hữu nghị Hàn Á. Tập đoàn JS (Hàn Quốc), Tập đoàn New Seoul (Hàn Quốc), Tập đoàn Brain Works (Nhật Bản), Tập đoàn FPT, Công ty Hanwa Total (Hàn Quốc), nhóm doanh nghiệp đến từ Đức gồm: Công ty RBVH, Công ty TMA Solutions, Công ty DIGI-TEXX, Công ty Spectos GmbH, Công ty MGM Technology Partners, Công ty Edgeworks Software,…

Phối hợp cung cấp tài liệu xúc tiến đầu tư cho các đơn vị liên quan: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung, Báo Thế giới và Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại Sakai, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Tạp chí Vietnam Business Forum – VCCI, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc thông qua Văn phòng Quận Yongsan và huyện Yanggu, tỉnh Gangwon Hàn Quốc…

Ngoài ra, tỉnh cũng tham dự các Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ,… Đồng tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung, trong đó kết hợp với xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, Bình Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các lĩnh vực; tạo cơ chế hướng dẫn định kỳ. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các dự án đã được cấp phép, tháo gỡ các khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân các dự án trong đó chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng.

Trong thời gian qua, việc xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bình Định cho cả thời kỳ 2016 – 2020 được cập nhật thường xuyên, phù hợp với định hướng, quy hoạch và mục tiêu thu hút của tỉnh. Trong đó các lĩnh vực mà tỉnh tổ chức mời gọi đầu tư như du lịch, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giáo dục… là những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

II. Những nguyên nhân, hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư

Những năm qua, Bình Định rất tích cực, chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn vẫn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh bởi những nguyên nhân, hạn chế sau:

- Công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án lớn mang tính chất động lực còn chậm ở nhiều khâu, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư và bàn giao mặt bằng thi công.

- Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về GPMB, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp và các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định còn rất khó khăn do ngân sách tỉnh và Trung ương còn hạn chế.

- Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai mặc dù có nhiều cải tiến, song vẫn còn phức tạp làm cho Nhà đầu tư mất quá nhiều thời gian.

- Công tác thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đã cấp phép tuy đã đạt được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Số lượng dự án đã cấp phép, đi vào sản xuất - kinh doanh còn ít, năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế.

- Do vị trí địa lý nằm ở khá xa so với 02 trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bình Định.

- Trung ương bố trí ngân sách chưa đủ lớn cho tỉnh Bình Định đầu tư các công trình dùng chung thiết yếu để tạo thuận lợi thu hút và triển khai các dự án đầu tư ven biển như hệ thống giao thông và điện, nước.

- Sự hỗ trợ của Trung ương về chương trình, kinh phí quảng bá, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch nhằm thu hút được các dự án lớn, có tác động lôi kéo, thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, để xây dựng Bình Định trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước chưa nhiều.

- Công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc và chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bình Định nói chung và Khu kinh tế tỉnh Bình Định nói riêng.

- Các công trình hạ tầng thiết yếu, các dự án trọng điểm là động lực chính tại các KCN trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN thuộc tỉnh Bình Định thường chậm triển khai so với tiến độ đề ra hoặc chưa thu hút được làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác xúc tiến đầu tư.

- Việc tuyên truyền quảng bá về tỉnh được tăng cường nhưng vẫn chưa phong phú; chưa tổ chức được các đợt tuyên truyền theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm nhân các sự kiện lớn của địa phương. Chưa quảng bá được bằng nhiều thứ tiếng (mới chỉ có tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn).

B. Nội dung Chương trình XTĐT năm 2020

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu

Năm 2020, tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào các lĩnh vực mũi nhọn như: du lịch, thương mại, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, chế biến thủy sản, công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia châu Âu và một quốc gia phát triển khác để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ nguồn và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng của các đối tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, hiệp hội, dưới sự điều hành của UBND tỉnh, sẽ tổ chức các đợt XTĐT tại các nước và nền kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand,… hoặc gửi tài liệu tham gia, giới thiệu đối với các đợt XTĐT do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như định hướng các nhà đầu tư đến với tỉnh Bình Định.

Thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin mới bằng việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh, sau đó tổng hợp để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các thông tin sau khi được cập nhật mới sẽ được in thành brochure, sách hướng dẫn, website, video… bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tiếp tục tập trung phối hợp, hỗ trợ hoàn thành các thủ tục liên quan đối với Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định tại xã Canh Vinh; Dự án Nhà máy điện mặt trời QNY của Công ty CP Năng lượng QN – Hàn Quốc; các dự án du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu;… và thực hiện cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư cho các dự án đăng ký mới với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường…

Tập trung kêu gọi, đôn đốc các dự án hạ tầng trọng điểm của Khu kinh tế như: Cảng Tổng hợp Nhơn Hội, Khu Xử lý Chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội…

Đôn đốc hoàn thành thủ tục và kêu gọi đầu tư đối với Dự án Khu Du lịch Tini Dream, Khu Khách sạn Cao tầng tại Điểm số 1 (Khu Du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến), Khu Du lịch cuối Đường trục Khu kinh tế…

Đôn đốc Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn khẩn trương triển khai Dự án Khu Du lịch Hải Giang Merry Land, Công ty CP Đầu tư DViews khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án Khu Du lịch DViews Resort, Công ty CP Khu du lịch biển Maia Quy Nhơn triển khai đầu tư xây dựng Dự án Maia Quy Nhơn Beach Resort, đôn đốc Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt khẩn trương triển khai các dự án tại các phân khu thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Nhơn Hội…

Lựa chọn nhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng các phân khu thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Nhơn Hội theo quy hoạch.

Xây dựng tiêu chí, kế hoạch, lập quy hoạch để lựa chọn Nhà Đầu tư triển khai đầu tư Khu Du lịch 2.1, 2.2 Khu Du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây dựng dự án. Đôn đốc các dự án đủ điều kiện tổ chức triển khai xây dựng, kiên quyết xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ do thiếu năng lực thực hiện để giao cho nhà đầu tư khác.

Ngoài ra, đối với các đợt xúc tiến đầu tư tại thị trường cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế là 2 cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu và danh mục dự án riêng để phục vụ cho các đợt xúc tiến đầu tư này.

2. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và danh mục các dự án mời gọi đầu tư trung và dài hạn; tùy theo tình hình thu hút đầu tư, hàng năm, các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ vào nhu cầu của ngành mình đều xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Các dự án này được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh lập thành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư chung của tỉnh. Các dự án trong danh mục phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư trong từng thời điểm.

Đặc biệt trong giai đoạn mới 2021 – 2025, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tập trung mời gọi đầu tư vào lĩnh vực như: Du lịch, Thương mại, Hạ tầng công nghiệp, Năng lượng, Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghiệp phụ trợ,... trong đó nêu rõ các dự án thuộc hình thức thông qua đấu giá, đấu thầu.

3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT

Xây dựng các ấn phẩm tài liệu như xây dựng các bài thuyết trình, bản tin, tập san nội bộ, các USB bằng các ngôn ngữ khác nhau như Việt, Anh, Nhật, Hàn, phục vục công tác XTĐT. Các ấn phẩm gồm: Đầu tư vào Bình Định; Tổng quan về Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn; Cẩm nang thông tin du lịch Bình Định...

4. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư.

4.1. Tuyên truyền trên các kênh truyền hình, các ấn phẩm về đầu tư

Quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư trên ấn phẩm Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, Hội nghị Liên kết 9 tỉnh duyên hải Miền Trung, Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xây dựng chương trình, sự kiện và một số chuyên đề như: Phóng sự tiềm năng và thế mạnh trong thu hút đầu tư; Chuyên đề thu hút đầu tư, thương mại từ Nhật Bản; Chuyên đề thu hút đầu tư, thương mại từ Hàn Quốc, các chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư; ODA, NGO - nguồn vốn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội …(Cả năm).

Phối hợp với các công ty truyền thông có uy tín xây dựng video giới thiệu tiềm năng, tổng quan cho Tỉnh. Ngoài ra, đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án trên các kênh truyền hình VOV, VTV1, VTV4, VTV24,... (Cả năm).

Đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án, một số chuyên đề trên Báo Đầu tư, tạp chí KCN, tạp chí Đầu tư nước ngoài, Kinh tế và Dự báo, Thế giới và Việt Nam, Báo Thương hiệu và Công luận, Báo Công thương, Báo Bình Định và một số đơn vị uy tín khác... (Cả năm).

Liên hệ xây dựng các mối quan hệ với các tham tán đầu tư, đại sứ quán tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Australia,… để gửi tài liệu xúc tiến đầu tư và cung cấp các thông tin phục vụ nhà đầu tư (Cả năm).

4.2. Tuyên truyền trên mạng Internet

Các trang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh tại địa chỉ binhdinhinvest.gov.vn, skhdt.binhdinh.gov.vn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kktbinhdinh.gov.vn của BQL Khu kinh tế thường xuyên cập nhật, cải tiến về nội dung cũng như hình thức, cụ thể: nội dung quảng bá, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh, cơ chế chính sách mới của Trung ương và địa phương; đưa tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, đầu tư nâng cấp các trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư và thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được đăng tải tại đây.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác giới thiệu thông tin về tỉnh, trang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư và BQL Khu kinh tế đã được liên kết giới thiệu trên các website khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Bình Định điện tử, các Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại của các tỉnh thành khác…

4.3. Tổ chức các hội thảo, hội nghị về XTĐT trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức

- Nước ngoài:

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư đến Nhật Bản. Nhằm tiếp tục kết nối các dự án đã giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật. Dự kiến trong quý I/2020;

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Hàn Quốc. Dự kiến quý II/2020;

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại châu Âu. Dự kiến trong quý I và quý II/2020;

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Úc. Dự kiến trong quý I và quý II/2020.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ. Dự kiến trong quý III và quý IV/2020;

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Singapore. Dự kiến trong quý III và quý IV/2020;

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại New Zealand. Dự kiến trong quý I và quý III/2020;

- Trong tỉnh: 

+ Tổ chức Hội thảo: “Thị trường Bất động sản du lịch năm 2020 - Cái nhìn của người trong cuộc”. Dự kiến quý II/2020.

+ Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định. Dự kiến quý III/2020.

+ Tiếp, làm việc và kết nối với các Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA), Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham) và các đối tác đến khảo sát tìm hiểu đầu tư tại tỉnh (Cả năm).

4.4. Tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo về XTĐT trong và ngoài nước do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức và chọn lựa 1 - 2 sự kiện ở nước ngoài. Cụ thể:

- Trong nước:

+ Tham gia các sự kiện về xúc tiến đầu tư trong nước do Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức (Cả năm);

+ Tham gia hội thảo, tọa đàm do Ban Điều phối vùng Các tỉnh duyên hải Miền Trung tổ chức (Cả năm);

- Nước ngoài: Các nước mục tiêu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand,…

+ Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Anh, Séc, Australia, New Zealand Hoa Kỳ, Châu Âu... nhằm hỗ trợ các hoạt động XTĐT của tỉnh (cả năm).

+ Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với các cơ quan trung ương liên quan, Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ các cơ quan đại diện JICA, JETRO, KOTRA, AMCHARM, GIZ, GEF, tổ chức WB, ADB, AFD... tại Việt Nam để thiết lập quan hệ đồng thời xúc tiến đầu tư vận động viện trợ ODA, NGO và các dự án nhỏ.

5. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Tham gia các đợt tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung, Cục Đầu tư Nước ngoài, VCCI…tổ chức, để tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác XTĐT.

6. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án; Niêm yết công khai, rõ ràng, cụ thể quy trình thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế.

Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau (đối với cấp tỉnh là 1 lần/6 tháng, cấp huyện là 1 lần/3 tháng) giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Tiếp thu, thừa nhận những yếu kém, những bất cập trong bộ máy để sửa chữa, khắc phục, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Định kỳ vào 2 quý hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế phối hợp với một số sở, ngành, địa phương tổ chức phổ cập kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng, thị trường, các đối tác và cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Công tác quản lý dự án sau khi được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao và trở thành nhiệm vụ chính trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế. Đối với các dự án chậm triển khai, các ngành phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp.

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế đã và đang phối hợp rất tốt với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương để triển khai các hoạt động hợp tác về XTĐT.

- Trong nước:

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh như Bình Dương, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hà Nội; Các trường Đại học FPT, Bách khoa Hà Nội, Tôn Đức Thắng,… theo chương trình hợp tác chung giữa các tỉnh với UBND tỉnh Bình Định.

Tổ chức đoàn đi tham quan thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn và tổ chức đón tiếp đoàn tham quan của các đơn vị bạn đến tỉnh Bình Định.

Tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các Sở, Ban, ngành để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác với các ban quản lý các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

- Nước ngoài:

Thực hiện đồng bộ hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về công tác XTĐT thông qua việc bám sát hoạt động, công tác XTĐT của các Bộ, ngành Trung ương; chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, nhất là Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham) để kết nối, tham gia xúc tiến, mời gọi các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; áp dụng triệt để các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Chính phủ đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp.

Cùng với các đoàn công tác của UBND tỉnh, tổ chức các đợt hợp tác về xúc tiến đầu tư tại 04 tỉnh Nam Lào và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Sakai, Yongsan Hàn Quốc.

C. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, cân đối, bố trí ngân sách, đảm bảo cho công tác hoạt động xúc tiến đầu tư; Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan kết hợp hoạt động xúc tiến đầu trong công tác đối ngoại của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá, biên bản ký kết hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh bạn, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện việc kêu gọi thu hút đầu tư tại các thị trường tiềm năng theo chương trình của UBND tỉnh, kêu gọi thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai đầu tư, trường hợp Chủ đầu tư không có khả năng triển khai dự án sẽ kiên quyết thu hồi để giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện.

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 4808
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này