Menu Close Menu
Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT); UBND tỉnh Bình Định xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 như sau:

A. Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư

I. Kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định được tập trung triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư đều được xây dựng bài bản, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bình Định đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 6.881 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp; 8 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và 15 dự án đầu tư vào thương mại - dịch vụ - du lịch.; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 5429,43 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư FDI, trong 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã cấp GCNĐKĐT cho 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 92 triệu USD.

Đối với hoạt động tuyên truyền, tỉnh đã đa dạng hóa các phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư; tỉnh luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; luôn nâng cao trách nhiệm, tự giác tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. 

Năm 2017, tỉnh Bình Định đã gặp gỡ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn đến tiềm hiểu cơ hội đầu tư như: Tiếp là làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và Liên doanh Univergry (Liên doanh giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản) về các bước chuẩn bị đầu tư dự án Công viên Năng lượng điện mặt trời tại Bình Định; đoàn đại biểu của Quận Yongsan, TP Seoul (Hàn Quốc); Chủ tịch Tập đoàn CJ Việt Nam cùng với đoàn làm phim điện ảnh của CJ đi tìm kiếm các bối cảnh tại các điểm du lịch của Bình Định để khảo sát bối cảnh thực hiện phim Tuổi thanh xuân phần 3 tại Bình Định; Tập đoàn Toshiba, Tập đoàn Sparx, Tập đoàn Kumagaigumi (Nhật Bản); Tập đoàn Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc (Doosan), Tổng Công ty phát điện Nam Đông (Kosep) thuộc Tập đoàn điện lực Hàn Quốc và Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific Việt Nam) đến tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát đầu tư về năng lượng, cảng biển, du lịch tại Bình Định; Công ty Wilmar Marketing CLV thuộc Tập đoàn Wilmar International (Singapore); Tập đoàn CPG (Singapore) tại Việt Nam, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư về tư vấn phát triển hạ tầng kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ quản lý tại Bình Định; Tập đoàn Bệnh viện Hyogo, Nhật Bản; Tập đoàn TATA (Ấn Độ) tại Việt Nam, tìm hiểu về đầu tư dự án điện mặt trời tại tỉnh.

Tỉnh cũng tham dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Nam Trung Bộ do Cục Ngoại vụ tổ chức; Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Đông 2017 do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngoài ra tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi,...

Bên cạnh việc tham dự các hoạt động xúc tiến nêu trên, tỉnh cũng đã chú trọng quảng bá hình ảnh của tỉnh trên trang báo có uy tín như: Báo Đầu tư, Báo Công Thương, Báo Thương hiệu & Công luận,Tạp chí Nhà đầu tư,  Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Bình Định, Bình Định Điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định và một số tờ báo uy tín khác nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh của tỉnh.

Đặc biệt, hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2017, tỉnh đã có những bài viết trên các Đặc san chính thức của Hội nghị như: Bài viết Golden Adress on Investment Map trên Đặc san Tiềm Năng và Cơ hội Đầu tư Việt Nam; Bài viết giới thiệu về Bình Định trên Tạp chí Going for Gold do VCCI chủ biên. Đồng thời tham gia 1 gian hàng trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, qua đó nâng cao cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư của của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới.

II. Những nguyên nhân, hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư

Những năm qua, Bình Định rất tích cực, chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn vẫn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh bởi những nguyên nhân, hạn chế sau:

- Công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án lớn mang tính chất động lực còn chậm ở nhiều khâu, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư và bàn giao mặt bằng thi công.

- Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về GPMB, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp và các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định tuy có khá hơn nhưng vẫn còn rất khó khăn do do ngân sách tỉnh và Trung ương còn hạn chế.

- Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai mặc dù có nhiều cải tiến, song vẫn còn phức tạp làm cho Nhà đầu tư mất quá nhiều thời gian.

- Công tác thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đã cấp phép tuy đã đạt được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Số lượng dự án đã cấp phép, đi vào sản xuất - kinh doanh còn ít, năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế.

- Do nằm ở khá xa so với 02 trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bình Định.

- Trung ương bố trí ngân sách chưa đủ lớn cho tỉnh Bình Định đầu tư các công trình dùng chung thiết yếu để tạo thuận lợi thu hút và triển khai các dự án đầu tư ven biển như hệ thống giao thông và điện, nước.

- Sự hỗ trợ của Trung ương về chương trình, kinh phí quảng bá, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch nhằm thu hút được các dự án lớn, có tác động lôi kéo, thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, để xây dựng Bình Định trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước chưa nhiều.

- Công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc và chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh. 

- Các công trình hạ tầng thiết yếu, các dự án trọng điểm là động lực chính tại các KCN trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN thuộc tỉnh Bình Định thường chậm triển khai so với tiến độ đề ra hoặc chưa thu hút được làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác xúc tiến đầu tư.

- Việc tuyên truyền quảng bá về tỉnh vẫn còn chưa phong phú; Chưa tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm nhân các sự kiện trong nước và nước ngoài. 

B. Nội dung Chương trình XTĐT năm 2018

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Bình Định tiếp tục tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào các lĩnh vực mũi nhọn như: du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ nguồn và dịch vụ kèm theo, công nghiệp chế biến, cảng biển. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh. 

Chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các quốc gia Tây Âu và các quốc gia phát triển để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ nguồn và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng của các đối tác đầu tư, tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, hiệp hội, dưới sự điều hành của UBND tỉnh, tổ chức các đợt XTĐT tại các nước và nền kinh tế như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ… hoặc gửi tài liệu tham gia, giới thiệu đối với các đợt XTĐT do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như định hướng các nhà đầu tư đến với tỉnh Bình Định.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin mới bằng việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh, sau đó tổng hợp để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các thông tin sau khi được cập nhật mới sẽ được in thành brochure, sách hướng dẫn, website, video… bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngoài ra, đối với các đợt xúc tiến đầu tư tại thị trường cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ xây dựng tài liệu và danh mục dự án riêng để phục vụ cho các đợt xúc tiến đầu tư này.

3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và danh mục các dự án mời gọi đầu tư trung và dài hạn; tùy theo tình hình thu hút đầu tư, hàng năm, các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ vào nhu cầu của ngành mình đều xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Các dự án này được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh lập thành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư chung của tỉnh. Các dự án trong danh mục phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư trong từng thời điểm. 

4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT

Xây dựng các ấn phẩm tài liệu như xây dựng các bài thuyết trình, bản tin, tập san nội bộ, USB… bằng các ngôn ngữ khác nhau như Việt, Anh, Nhật, Hàn phục vục công tác XTĐT. Các ấn phẩm gồm: Bình Định - Việt Nam; Tổng quan về Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn; Cẩm nang thông tin du lịch Bình Định...

5. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

5.1. Tuyên truyền trên các kênh truyền hình, các ấn phẩm về đầu tư

Quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư trên ấn phẩm Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, Hội nghị Liên kết 9 tỉnh duyên hải Miền Trung, Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xây dựng chương trình, sự kiện và một số chuyên đề như: Phóng sự tiềm năng và thế mạnh trong thu hút đầu tư; Chuyên đề thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Nhật Bản; Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư; …(Cả năm).

Phối hợp với các công ty truyền thông có uy tín xây dựng DVD giới thiệu tiềm năng, tổng quan cho Tỉnh. Ngoài ra, đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án trên các kênh truyền hình VOV, VTV1, VTV4, InfoTV... (Cả năm).

Đăng ký giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án, một số chuyên đề trên Báo Đầu tư, tạp chí Vietnambusiness Forum, tạp chí Đầu tư nước ngoài, Kinh tế và Dự báo, Thế giới và Việt Nam, Thương hiệu và Công Luận, Báo Bình Định và một số đơn vị uy tín khác... (Cả năm).

Liên hệ xây dựng các mối quan hệ với các tham tán đầu tư tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Châu Âu... để gửi tài liệu xúc tiến đầu tư và cung cấp các thông tin phục vụ nhà đầu tư (Cả năm).

5.2. Tuyên truyền trên mạng Internet

Các trang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh tại địa chỉ binhdinhinvest.gov.vn, skhdt.binhdinh.gov.vn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kktbinhdinh.gov.vn của BQL Khu kinh tế thường xuyên cập nhật, cải tiến về nội dung cũng như hình thức, cụ thể: nội dung quảng bá, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh, cơ chế chính sách mới của Trung ương và địa phương; đưa tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, đầu tư nâng cấp các trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, nhiều thông tin hữu ích cho nhà đầu tư và thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được đăng tải tại đây.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác giới thiệu thông tin về tỉnh, trang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư và BQL Khu kinh tế đã được liên kết giới thiệu trên các website khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cổng giao dịch điện tử tỉnh Bình Định, Báo Bình Định điện tử, các Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại của các tỉnh thành khác…

5.3. Tổ chức các hội thảo, hội nghị về XTĐT trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức

- Nước ngoài:

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Đức. Dự kiến trong quý 1, 3/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Singapore, Thái Lan. Dự kiến trong quý 1, 3/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Hàn Quốc. Dự kiến trong quý 2/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư đến Nhật Bản. Nhằm tiếp tục kết nối các dự án đã giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật. Dự kiến trong quý 2/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Mỹ. Dự kiến trong trong quý 3, 4/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại Hồng Kông và Ma Cao. Dự kiến trong quý 3/2018.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tại châu Âu. Dự kiến trong quý 3, 4/2018.

- Trong tỉnh:  

+ Tổ chức Gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Dự kiến trong quý 1/2018.

+ Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư năm 2018. Dự kiến trong quý 1/2018.

+ Diễn đàn chuyển giao các công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản đến với doanh nghiệp địa phương. Dự kiến trong quý 2/2018.

+ Tiếp, làm việc và kết nối với các Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Hội hữu nghị Nhật Việt tại Kyoto, Sakai; đón đối tác đến khảo sát tìm hiểu đầu tư tại tỉnh (Cả năm).

5.4. Tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo về XTĐT trong và ngoài nước do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức và chọn lựa 1 - 2 sự kiện ở nước ngoài. Cụ thể:

- Trong nước:

+ Tham gia các sự kiện về xúc tiến đầu tư trong nước do Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức (Cả năm); 

+ Tham gia hội thảo, tọa đàm do Ban Điều phối vùng Các tỉnh duyên hải Miền Trung tổ chức (Cả năm);

- Nước ngoài: Các nước mục tiêu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan, Châu Âu...

+ Tham gia Diễn đàn thu hút đầu tư tại Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc. Tháng 2/2018;

+ Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Châu Âu... nhằm hỗ trợ các hoạt động XTĐT của tỉnh (cả năm).

+ Tham gia hội nghị, hội thảo tiếp xúc, làm việc với các cơ quan trung ương liên quan, Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ các cơ quan đại diện JICA, JETRO, KOTRA, AMCHARM, GIZ, GEF, tổ chức WB, ADB, AFD... tại Việt Nam để thiết lập quan hệ đồng thời xúc tiến đầu tư vận động viện trợ ODA, NGO và các dự án nhỏ.

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Tham gia các đợt tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung, Cục Đầu tư Nước ngoài, VCCI…tổ chức, để tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác XTĐT.

7. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án; Niêm yết công khai, rõ ràng, cụ thể quy trình thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế.

Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau (đối với cấp tỉnh là 1 lần/6 tháng, cấp huyện là 1 lần/3 tháng) giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Tiếp thu, thừa nhận những yếu kém, những bất cập trong bộ máy để sửa chữa, khắc phục, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Định kỳ vào 2 quý hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế phối hợp với một số sở, ngành, địa phương tổ chức phổ cập kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng, thị trường, các đối tác và cơ hội đầu tư tại tỉnh. 

Công tác quản lý dự án sau khi được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao và trở thành nhiệm vụ chính trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế. Đối với các dự án chậm triển khai, các ngành phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế đã và đang phối hợp rất tốt với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương để triển khai các hoạt động hợp tác về XTĐT.

- Trong nước: 

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh như Bình Dương, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk… theo chương trình hợp tác chung giữa các tỉnh với UBND tỉnh Bình Định.

Tổ chức đoàn đi tham quan thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn và tổ chức đón tiếp đoàn tham quan của các đơn vị bạn đến tỉnh Bình Định.

Tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các Sở, Ban, ngành để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác với các ban quản lý các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

- Nước ngoài: Cùng với các đoàn công tác của UBND tỉnh, tổ chức các đợt hợp tác về xúc tiến đầu tư tại 04 tỉnh Nam Lào và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Sakai.

C. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, cân đối, bố trí ngân sách, đảm bảo cho công tác hoạt động xúc tiến đầu tư; Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan kết hợp hoạt động xúc tiến đầu trong công tác đối ngoại của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá, biên bản ký kết hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh bạn, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện việc kêu gọi thu hút đầu tư tại các thị trường tiềm năng theo chương trình của UBND tỉnh, kêu gọi thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai đầu tư, trường hợp Chủ đầu tư không có khả năng triển khai dự án sẽ kiên quyết thu hồi để giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện. 

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 45566
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này