Menu Close Menu

Cụm Công nghiệp Cát Nhơn:

Địa chỉ: Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát

Diện tích quy hoạch: 39ha

Thông tin khác: Giống như Cụm công nghiệp Canh Vinh

Cụm Công nghiệp Canh Vinh

Tổng diện tích: 595.793m2

Địa chỉ: xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

Theo báo cáo của Tổng Công ty PISICO (chủ đầu tư) đến nay các doanh nghiệp đã đăng ký thuê với diện tích là 35,63ha.

Giá cho thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng: 0,35 USD/m2 / năm.

Phí duy tu bảo dưỡng: 0,05 USD/m2 / năm.

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế  VAT).

Thời gian cho thuê :  48 năm .

Phương thức thanh toán :

            + Tiền cho thuê hạ tầng: Thu trong 15 năm.

                        Năm thứ nhất: Ứng 20%/ tổng giá trị cho thuê hạ tầng.

                        80% còn lại thu trong vòng 14 năm, mỗi năm thu 2 kỳ.

            + Phí duy tu bảo dưỡng: Thu từng năm.

Thời gian giao mặt bằng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận thuê đất.

Thời gian cấp sổ đỏ: 55 ngày kể từ ngày Qúi công ty đóng đủ 20% số tiền đặt cọc.

Liên hệ:             Xí nghiệp kinh doanh hạ tầng các Cụm công nghiệp PISICO

                        99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

                        Điện thoại: 0256. 3947099

Cụm Công nghiệp Bồng Sơn:

Địa chỉ: Khối Thiết Đính Bắc - thị trấn Bồng Sơn - huyện Hoài Nhơn

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích 13,5ha; trong đó diện tích đất dành cho cơ sở sản xuất là 10,8ha. Thực tế đã giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng diện tích là 12ha; trong đó diện dành cho cơ sở sản xuất là 8,7ha.

Diện tích đất đã chó thuê 4,2ha; còn lại 4,5ha đất trống cần tiếp tục thu hút đầu tư.

Giá cho thuê đất 100.000đồng/m2 (theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định).

Giá hạ tầng 56.000đồng/m2. Được nộp trong 06 năm, trong đó năm thứ nhất và năm thứ hai mỗi năm nộp 10%; 04 năm còn lại mỗi năm nộp 20% (theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND huyện Hoài Nhơn).

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN:

+ Đã có 06 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất. Trong đó 05 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Còn lại 01 doanh nghiệp đang chuẩn bị hoàn thành việc thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.660 triệu đồng, thực tế đã đầu tư 10.000 triệu đồng. Ngành nghề chủ yếu: Sản xuất ống nhựa, túi nhựa, chế biến lâm sản, chiết nạp ga và sản xuất hàng mây, tre, lá xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Liên hệ:

Họ và tên: Phùng  Xuân Hồng

Chức vụ: Trưởng ban QLCCN huyện Hoài Nhơn

Điện thoại: 056 366 1423 - 324 3690                    DĐ:   0906 560 159 

Khu chế biến thuỷ sản tập trung Tam Quan Bắc:

Địa chỉ: thôn Thiện Chánh 1 - xã Tam Quan Bắc - huyện Hoài Nhơn

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích 5,08ha; trong đó diện tích đất dành cho cơ sở sản xuất là 3,76ha.

Diện tích đất đã cho thuê 3,24ha; còn lại 0,52ha đất trống cần tiếp tục thu hút đầu tư.

Giá cho thuê đất 80.000đồng/m2 (theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định).

Giá hạ tầng 114.000đồng/m2. Được nộp trong 06 năm, trong đó năm thứ nhất và thứ hai mỗi năm nộp 10%; 04 năm còn lại mỗi năm nộp 20% (theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND huyện Hoài Nhơn).

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN:

+ Đã có 12 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất. Trong đó 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Còn lại 02 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang chuẩn bị hoàn thành  việc thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký àl 34.150 triệu đồng, thực tế đã đầu tư 15.000 đồng. Ngành nghề chủ yếu: thu mua, chế biến thuỷ sản; sản xuất nước mắm.

Liên hệ:

Họ và tên: Phùng  Xuân Hồng

Chức vụ: Trưởng ban QLCCN huyện Hoài Nhơn

Điện thoại: 056 366 1423 - 324 3690                    

Cụm Công nghiệp Tam Quan:

Địa chỉ: Khối 5 - thị trấn Tam Quan - huyện Hoài Nhơn.

Quyết định phê duyệt số: 3210/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2006;

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích 16,92ha; trong đó diện tích đất dành cho cơ sở  sản xuất là 12,92ha.

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đang san ủi mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Liên hệ:

Họ và tên: Phùng  Xuân Hồng

Chức vụ: Trưởng ban QLCCN huyện Hoài Nhơn

Điện thoại: 056 366 1423 - 324 3690                    

Cụm công nghiệp Bình Dương:

- Địa chỉ: Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

- Vị trí: Cách trung tâm huyện Phù Mỹ về hướng bắc 14 km, cách Quốc lộ 1A và thị trấn Bình Dương 500m về Phía Đông.

- Diện tích quy hoạch: 104 ha.

- Diện tích đất sản xuất: 64 ha.

- Diện tích đất đã cho thuê: 33 ha.

- Có 18 Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.

- Diện tích đất còn lại cần tiếp thục thu hút đầu tư: 31 ha.

- Giá cho thuê đất: 0,4% x 100.000 đồng/m2/năm.

- Thời gian cho thuê: 50 năm.

- Phí sữ dụng hạ tầng: Dự kiến không quá 0,2USD/m2/năm, không thu đối với các DN đầu tư SXKD trong 03 năm đầu.

- Tình hình thu hút đầu tư: 18 Doanh nghiệp

- Ngành nghề đã đầu tư: Chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, chế biến đá Granite, chế biến sâu titan, gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm từ xơ dừa, sản xuất thùng catton, ván ép okal, sản xuất dây nhựa tái sinh PP, sản xuất các sản phẩm từ nhựa (Thùng, gàu, xô, thau), luyện cán thép tổng hợp, sản xuất nguyên liệu nhan, đóng gói bao bì.

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Email: bqlcccnln_pm@yahoo.com.vn

Quyết định thành lập Ban QLCCCN-LN số: 1869/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Phù Mỹ.

Quyết định Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban QL các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù Mỹ số: 2295/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Toàn –  Trưởng ban .

Điện thoại di động: 0914 158 211                       

Cụm công nghiệp Diêm Tiêu:

- Địa chỉ: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, sát Quốc lộ 1A.

- Vị trí: Cách trung tâm huyện Phù Mỹ về hướng bắc 3 km.

- Diện tích quy hoạch: 43,4 ha

- Diện tích đất sản xuất: 32 ha

- Diện tích đất đã cho thuê: 22,4 ha

- Diện tích đất còn lại cần tiếp thục thu hút đầu tư: 9,6ha

- Giá cho thuê đất: Đường trục chính: 336.000 đồng/m2/năm x 0,4%, các tuyến đường: 140.000 đồng/m2/năm x 0,4%.

- Thời gian cho thuê: 50 năm

- Tình hình thu hút đầu tư: 9 Doanh nghiệp

- Ngành nghề đã đầu tư: Phân bón, gạo sạch, chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, chế biến thủy sản, gạch ngói Tuy nen, sản xuất bê tông ly tâm, đào nghề cho các cụm công nghiệp, sản xuất Than, ogatan, pellet.

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Email: bqlcccnln_pm@yahoo.com.vn

Quyết định thành lập Ban QLCCCN-LN số: 1869/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Phù Mỹ.

Quyết định Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban QL các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù Mỹ số: 2295/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Toàn –  Trưởng ban .

Điện thoại di động: 0914 158 211                         

Cụm công nghiệp Đại Thạnh :

- Địa chỉ: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

- Vị trí: Cách trung tâm huyện Phù Mỹ về hướng nam 6 km, sát Quốc lô 1A.

- Diện tích quy hoạch: 63,8 ha.

- Diện tích đất sản xuất: 38 ha.

- Diện tích đất đã cho thuê: 20,5

- Diện tích đất còn lại cần tiếp thục thu hút đầu tư: 17,5 ha.

- Giá cho thuê đất: 0,4% x 160.000 đồng/m2/năm.

- Thời gian cho thuê: 50 năm.

- Có 04 Doanh nghiệp đang đầu tư.

- Ngành nghề đã đầu tư: chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, sản xuất gạch ngói tuynen, sản xuất tre ép khối, chai nhựa Pét và bao bì xuất khẩu.

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Email: bqlcccnln_pm@yahoo.com.vn

Quyết định thành lập Ban QLCCCN-LN số: 1869/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Phù Mỹ.

Quyết định Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban QL các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù Mỹ số: 2295/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Toàn –  Trưởng ban .

Điện thoại di động: 0914 158 211                       

Cụm Công nghiệp An Lương:

- Địa chỉ: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Vị trí: Nằm trên đường tỉnh lộ ĐT 632, cách trung tâm huyện Phù Mỹ về hướng đông 9km.

- Diện tích quy hoạch: 30 ha (đang trong giai đoạn thiết kế quy hoạch)

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Email: bqlcccnln_pm@yahoo.com.vn

Quyết định thành lập Ban QLCCCN-LN số: 1869/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Phù Mỹ.

Quyết định Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban QL các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù Mỹ số: 2295/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Toàn –  Trưởng ban .

Điện thoại di động: 0914 158 211                       

Cụm công nghiệp Hòa Hội Mỹ Thành:

- Địa chỉ: Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Vị trí: Cách thị trấn Phù Mỹ về hướng đông 15km.

- Diện tích quy hoạch: 103 ha (quy hoạch 73ha, mở rộng 30ha).

- Giá cho thuê đất: 0,4% x 100.000 đồng/m2/năm.

- Thời gian cho thuê: 50 năm.

- Tình hình thu hút đầu tư: Có 01 Công ty đang hoạt động( Công ty cổ phần khoáng  sản Sài Gòn- Qui Nhơn).

- Ngành nghề đã đầu tư: Chế biến sâu titan.

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Email: bqlcccnln_pm@yahoo.com.vn

Quyết định thành lập Ban QLCCCN-LN số: 1869/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Phù Mỹ.

Quyết định Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban QL các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù Mỹ số: 2295/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Toàn –  Trưởng ban .

Điện thoại di động: 0914 158 211                       

Làng nghề chế biến hải sản xã Mỹ An:

- Địa chỉ: Xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

- Diện tích quy hoạch: 11,8 ha (đang xin m rộng 2,5 ha)

- Diện tích đất sản xuất: 10 ha

- Diện tích đất đã cho thuê:10 ha

- Diện tích đất còn lại cần tiếp tục thu hút đầu tư: 2,5 ha

- Giá cho thuê đất:

- Thời gian cho thuê: 50 năm

- Tình hình thu hút đầu tư: Có 01 Doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, 22 hộ kinh doanh sản xuất cá cơm săn xuất khẩu.

- Ngành nghề đã đầu tư: Chế biến thủy hải sản khô xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.   

Liên hệ:

Tên đơn vị: Ban Quản lý các cụm công nghiệp - làng nghề huyện Phù My.

Địa chỉ: 269 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.2 219 458           Fax: 056. 555 073

Cụm CN Dốc Truông Sỏi

- Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu 1 - thị trấn Tăng Bạt Hổ - huyện Hoài Ân

- Thành lập theo Quyết định số: 3830/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2004.

- Tổng diện tích quy hoạch: 99.689 m2. (Diện tích đất sản xuất: 70.245m2).

- Hiện có 3 cơ sở đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích: 8.600 m2. Tổng vốn đầu tư: 3 tỷ đồng.

- Cụm CN đã hoàn thành việc xây dựng đường nội bộ, Có nguồn điện ổn định và nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất;

- Các ngành nghề kêu gọi đầu tư: Sản xuất hàng hoá, vật dụng gia đình; Chế biến lương thực thực phẩm, May mặc,…

Hiện UBND huyện đã có Văn bản trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh điều chỉnh mở rộng cụm CN về phía Tây nâng tổng diện tích quy hoạch lên: 18 ha.

- Người Phụ trách theo dõi: Nguyễn Việt Hà, Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Điện thoại: 056.3870501; DĐ: 0914036345).

Cụm CN Du Tự

- Địa chỉ: Thôn Du Tự - thị trấn Tăng Bạt Hổ - huyện Hoài Ân

- Thành lập theo Quyết định số: 1350/QĐ-CTUBND ngày 10/9/2007.

- Tổng diện tích quy hoạch: 48.416 m2 (Diện tích đất sản xuất: 29.831 m2).

- Hiện đã cho 2 doanh nghiệp thuê đất đầu tư: Chế biến gỗ và chế biến hạt điều, với tổng diện tích: 16.000 m2 và 1 cơ sở đăng ký xây dựng nhà máy chế biến gạch ximăng (Balốc), với diện tích: 4.200 m2. Tổng vốn đầu tư: 7,6 tỷ đồng.

- Các ngành nghề kêu gọi đầu tư: Sản xuất hàng hoá, vật dụng gia đình; Chế biến lương thực thực phẩm, May mặc,…

Hịên UBND huyện đã có Văn bản trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh điều chỉnh mở rộng cụm CN,  nâng tổng diện tích quy hoạch lên: 7 ha.

- Giá thuê đất tại các cụm CN trên địa bàn huyện: Đối với các chủ đầu tư là doanh nghiệp do tỉnh cho thuê đất. Đối với chủ đầu tư là cơ sở, hộ sản xuất do các Phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế thẩm định đưa ra giá đối với từng vị trí cụ thể.

- Người Phụ trách theo dõi: Nguyễn Việt Hà, Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Điện thoại: 056.3870501; DĐ: 0914036345).

» Thư mời chào giá - Gói thầu: Mua sắm máy photocopy

» Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 177

 

Số lượt truy cập: 12112
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (0256) 2200 100, 2200 301
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này