Menu Close Menu
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BG GROUP, CỘNG HÒA SÉC
Nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần tập đoàn BR Group, Cộng hòa Séc và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với quy định pháp luật quốc gia của mỗi bên ký kết; theo đó, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tạo tiền đề để cùng tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án mà cả hai bên cùng quan tâm, phù hợp với các chủ trương, định hướng phát triển mang tính chiến lược đã đề ra.

Qua quá trình tìm hiểu lẫn nhau, hai bên đã tiến hành thảo luận cụ thể và cùng thống nhất ký kết các nội dung hợp tác chủ yếu như sau:

1. Mục đích

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Công ty Cổ phần tập đoàn BR Group, Cộng hòa Séc cùng nhau thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dựa trên nguyên tắc “hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển”.

2. Nội dung hợp tác

Hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ với nhau về một số vấn đề cơ bản sau đây:

Hai bên cùng ký kết hợp tác lập hồ sơ đề xuất dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì đặc chủng” và dự án “Khu thương mại, du lịch và resort” tại tỉnh Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

Tạo mọi điều kiện về các quy trình, thủ tục đầu tư để nhà đầu tư có thể triển khai các nội dung hợp tác nhanh nhất có thể;

Hỗ trợ về pháp lý cũng như cung cấp các chính sách về hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Bình Định để nhà đầu tư nghiên cứu, tiếp cận.

Công ty Cổ phần tập đoàn BR Group:

Chuẩn bị các nguồn lực để tiến hành nghiên cứu, lập đề xuất, tham gia đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định.

3. Bảo mật

Không bên nào được tiết lộ các thông tin hợp tác có liên quan trong phạm vi Bản ghi nhớ này cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

4. Hiệu lực

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày có đủ chữ ký của các bên và có hiệu lực đến hết năm 2019. Sau khi Biên bản hết hiệu lực, các Bên sẽ tiến hành ký lại trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cần thiết phù hợp với tình hình thực tế.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác này. Trong quá trình thực hiện, Bản ghi nhớ này có thể được các Bên sửa đổi, bổ sung bằng văn bản sau khi tham vấn lẫn nhau.

Văn phòng Công ty Cổ phần tập đoàn BR Group, Cộng hòa Séc và Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là cơ quan đầu mối, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin cần thiết về hoạt động và định hướng phát triển của hai bên dựa trên nội dung của Bản ghi nhớ này.

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 187

 

Số lượt truy cập: 23993
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này