Menu Close Menu

Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư theo quy định

  Thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan;


   Để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, xử lý và tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (ngoài các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Nhơn Hội) thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và cả năm về việc triển khai dự án đầu tư theo quy định tại Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT được đăng trên Trang tin này.

Cụ thể các biểu mẫu và thời gian nộp báo cáo theo biểu mẫu về Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Báo cáo tháng: Gửi trước ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo

(Áp dụng cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài):

-         Báo cáo vốn đầu tư thực hiện: Biểu mẫu 01-CS/VĐTƯ

-         Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài: Biểu mẫu 01 CS/ĐTNN

Báo cáo quý: Gửi trước ngày 12 tháng đầu tiên sau quý báo cáo

(Áp dụng cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án trong nước)

Báo cáo vốn đầu tư thực hiện: Biểu mẫu 02-CS/VĐTƯ

Báo cáo năm: Gửi trước ngày 31/3 năm sau

(Áp dụng cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án trong nước)

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: Biểu mẫu 04-CS/SXKD

Các biểu mẫu báo cáo này thay thế cho biểu mẫu hiện đang áp dụng và được thống nhất thực hiện từ ngày 01/02/2014.

Đề nghị các chủ đầu tư dự án tải các biểu mẫu (có thể tải trực tiếp từ Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT hoặc theo các đường link tại bản tin này) để thực hiện báo cáo theo các yêu cầu nêu trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp.

Nơi nhận báo cáo:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)
35 Lê Lợi, TP Quy Nhơn
Tel: 056 3818888-đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gặp chị Hiền) 
Tel: 056 3818889-đối với dự án đầu tư vốn trong nước (gặp anh Linh)     
Fax: 056 3818887         
Email: ipcbinhdinh@gmail.com

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Đang online: 181

 

Số lượt truy cập: 59618
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này