Menu Close Menu
LĨNH VỰC  HÌNH THỨC  CẤP BAN HÀNH  
Ngày ký Số hiệu Người ký Trích yếu nội dung Tải về
15/11/2010 Quyết định 72/2010/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
09/11/2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG Nguyễn Tấn Dũng Ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
01/10/2010 Nghị định 102/2010/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
24/09/2010 Nghị định 99/2010/ND0-CP Nguyễn Tấn Dũng Chính sách chi trả dịch vụ môi trường
20/09/2010 Nghị định 96/2010/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KHCN
06/09/2010 Thông tư số 131/2010/TT/BTC Trần Văn Hiếu Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Văn bản này hướng dẫn thi hành Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
13/08/2010 Nghị định 87/2010/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
23/06/2010 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
16/06/2010 Luật 47/2010/QH12 Nguyễn Phú Trọng Các tổ chức tín dụng
16/06/2010 Luật 46/2010/QH12 Nguyễn Phú Trọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/04/2010 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Đăng ký doanh nghiệp
05/04/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND Nguyễn Văn Thiện Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội).
30/03/2010 Thông tư 07/2010/TT-BKH Võ Hồng Phúc Hướng dẫn thi hành nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
22/02/2010 Quyết định số 02/QĐ-UBND Nguyễn Văn Thiện Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
15/12/2009 Nghị định 113/2009/NĐ-CP Nguyễn Sinh Hùng Về giám sát và đánh giá đầu tư
27/11/2009 Nghị định 108/2009/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT
26/11/2009 Quyết định 1946/QĐ-TTg Nguyễn Tấn Dũng Phê duyệt quy hoạch sân golf việt nam đến năm 2020
22/10/2009 Nghị định 93/2009/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
27/08/2009 Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH Cao Lại Quang Quy định thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở và khu công nghiệp
21/08/2009 Nghị định 70/2009/NĐ-CP Nguyễn Tấn Dũng Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 84 của Luật Dạy nghề về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2009.

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 186

 

Số lượt truy cập: 7779
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này