Menu Close Menu
Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

 

19/08/2021

 

Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, hiệp hội và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham dự Hội nghị này.

 

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Báo Bình Định)

Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống và sinh hoạt của đại bộ phận người dân, nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bình Định, sự vào cuộc quyết liệt, quên mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch (y tế, công an, quân sự…), đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẽ và đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 6,14% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá; các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa - xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội rất nặng nề; để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, như: Gia hạn thời hạn nộp thuế, phí và tiền thuê đất; miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay, tiếp cận nguồn vốn vay; chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất); hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện, nước, cước viễn thông...; giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sớm vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm các thị trường mới thay thế cho các thị trường truyền thống đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khai thác hiệu quả chính sách ưu đãi đến từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) Việt Nam đã tham gia.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy trình, thủ tục cấp phép đầu tư, mặt bằng sản xuất, thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh,... giúp các doanh nghiệp giảm thời gian đi lại, chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh.

- Khẩn trương rà soát các nội dung kiến nghị cụ thể của các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết trả lời theo quy định, với tinh thần “tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh”; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì khẩn trương tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, chỉ đạo.

Đối với sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt của tỉnh do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kéo dài.

- Chủ trì, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các kịch bản, lộ trình phục hồi sản xuất tương ứng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có kế hoạch bố trí sản xuất – kinh doanh phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư quy mô lớn để tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm... đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội; theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nhơn Hội; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nhơn Hội đảm bảo theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật để các doanh nghiệp chủ động test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ số lượng vaccine được phân bổ cho địa phương trong thời gian đến, xây dựng phương án tiêm phòng vaccine Covid-19 ưu tiên cho người lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân; xem xét các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình thực tế tại địa phương và rà soát các quy định hiện hành, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Sở Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tỉnh xây dựng bản đồ các “vùng xanh”, “luồng xanh” thông tin kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

- Tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người lao động, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế,...; phối hợp với ngành y tế để tập huấn test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế của doanh nghiệp; bố trí phòng cách ly y tế đảm bảo tiêu chuẩn để kịp thời thực hiện cách ly, xử lý các ca nghi nhiễm theo quy định.

- Phối hợp kịp thời, hiệu quả với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh cho các doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, không lợi dụng trục lợi chính sách của Nhà nước; quan tâm đảm bảo tốt quyền lợi và hỗ trợ cho người lao động.

 - Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo 4 an toàn: công nhân an toàn, nhà máy an toàn, giao thông an toàn, nhà ở an toàn; chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ, phương án vận chuyển, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh.

T,Hậu

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Nghị quyết về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam (26/12/2022)

» Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập (17/10/2022)

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản (21/09/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 9834
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này