Menu Close Menu
Quy định thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 

16/12/2015

 

Hiện nay, nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệpViệt Nam tăng so với trước đây. Luật Đầu tư 2014 đã quy định cụ thể, rõ ràng vàminh bạch hơn các thủ tục về thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực giấychứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) ra nước ngoài so với các quy định đã banhành trước đó. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định xin giới thiệu các quy địnhnày như sau:

 

1. Về thủ tục cấp GCNĐKĐTra nước ngoài

- Đối với các dự ánđầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Đối với dự án khôngphải có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐTcho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký đầutư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minhnhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản saoGiấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháplý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Văn bản Quyết địnhđầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư;

d) Văn bản cam kết tựcân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thuxếp ngoại tệ cho nhà đầu tư để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

đ) Đối với dự án đầutư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học vàcông nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvề việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổchức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanhbảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngàykể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp GCNĐKĐT ranước ngoài. Trường hợp từ chối cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài thì phải thông báo chonhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài

- Khi có nhu cầu thayđổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dựán, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độđầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nướcngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

- Hồ sơ điều chỉnhGCNĐKĐT ra nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghịđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minhnhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản saoGiấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháplý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Báo cáo tình hìnhhoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài;

d) Quyết định điềuchỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

đ) Bản sao GCNĐKĐT ranước ngoài;

e) Văn bản của cơ quanthuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơtrong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Thời hạn điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với các dự ánthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nộidung liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quymô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụnglợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thựchiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài.

- Trường hợp đề xuấtcủa nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung GCNĐKĐT ra nước ngoài dẫn đến dự ánđầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trướckhi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

3. Chấm dứt dự án đầutư ra nước ngoài

Dự án đầu tư ra nướcngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyếtđịnh chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Hết thời hạn hoạtđộng của dự án đầu tư;

c) Theo các điều kiệnchấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

d) Nhà đầu tư chuyểnnhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự ánđầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 thángkể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tưchấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;

e) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư khôngthực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơquan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;

g) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lýtương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tưkhông có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

h) Tổ chức kinh tế ởnước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhậnđầu tư;

i) Theo bản án, quyếtđịnh của Tòa án, Trọng tài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tưquyết định chấm dứt hiệu lực của GCNĐKĐT ra nước ngoài trong các trường hợp quyđịnh đã nêu ở trên.

Hiện nay tỉnh BìnhĐịnh có 04 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó 3 dự án được đầu tư tạiLào, thuộc lĩnh vực sản xuất dược phẩm, trồng cây cao su và chế biến mủ cao su;01 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất hạt nhựa PE, PP, HD được đầu tư tại Hàn Quốc.

 

Hạnh Nguyên

 

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh (10/09/2020)

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 177

 

Số lượt truy cập: 24632
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này