Menu Close Menu
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015

 

05/11/2015

 

Quy địnhmới về đăng ký doanh nghiệp; nhiều chính sách cho lao động nữ; gia cố tàu bọc vỏthép được vay 70% giá trị nâng cấp; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới3 tháng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015.

 

Ảnh minh họaBảo vệ rừng gắn với giảm nghèo đồng bào dântộc thiểu số 

Có hiệulực từ 2/11/2015, Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 quy định về cơ chế,chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng,phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèonhanh, bền vững và hỗ trợ  đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 –2020.

Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Kinh doanh bất động sản

Có hiệulực từ 1/11/2015, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định nàyquy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, baogồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản;về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồngthuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán,thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toànbộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầutư công trung hạn và hằng năm có hiệu lực từ 1/11/2015. Nghị định này quyđịnh chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiệnvà theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trunghạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Có hiệulực từ ngày 1/11/2015, Nghị  định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăngký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị địnhsố 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013.  Nghị định được ban hành để hướng dẫnchi tiết các điều, khoản liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định tại LuậtDoanh nghiệp 2014; sửa đổi, bổ sung những hạn chế tại Nghị định số43/2010/NĐ-CP và Nghị  định số 05/2013/NĐ-CP; cụ thể hóa những đổi mới, cảicách trong công tác đăng ký doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Doanhnghiệp 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trongkhâu gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

 Bị phạt tới 150 triệu đồng nếu vi phạm hànhchính trong lĩnh vực dạy nghề

Có hiệulực từ ngày 1/11/2015, Nghị  định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày14/09/2015 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đốivới cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Thay đổi chế độ bồi dưỡng đối với Trợ giúpviên pháp lý

Nghị địnhsố 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 5/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số  điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợgiúp pháp lý. Những quy định mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2015.

TheoNghị định số 80/2015/NĐ-CP, khi tham gia tố tụng Trợ giúp viên pháplý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 40% mức bồi dưỡng áp dụngđối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước. Còn khithực hiện đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, Trợ giúp viên pháp lý được hưởngchế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thựchiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước.

Công bố định kỳ thông tin của DNNN

Nghị địnhsố 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ vềcông bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành 05/11/2015.Nghị định quy định về: yêu cầu thực hiện công bố thông tin; phương tiện vàhình thức công bố thông tin; ngôn ngữ công bố thông tin; tạm hoãn công bố thôngtin; điều chỉnh nội dung công bố thông tin; bảo quản, lưu giữ thông tin; công bốthông tin định kỳ của doanh nghiệp; công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp;tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Miễn thị thực cho người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài

TheoNghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 quy định miễn thịthực cho người Việt Nam định cư  ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ,chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân ViệtNam có hiệu lực từ 15/11/2015, người Việt Nam định cư  ở nước ngoài và ngườinước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặccủa công dân Việt Nam muốn được miễn thị thực phải đảm bảo các điều kiện: Có hộchiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 1năm; có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ngườinước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặccủa công dân Việt Nam; không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạmhoãn xuất cảnh quy định tại Điều 21 và Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Giám sát và đánh giá đầu tư

Có hiệulực từ 20/11/2015, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ vềgiám sát và đánh giá đầu tư quy định cụ thể các nội dung về: các chủthể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư; nguyên tắc giám sát, đánhgiá đầu tư; giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụngvốn nhà nước; giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đốitác công tư;...

Nhiều chính sách cho lao động nữ

Có hiệulực từ ngày 15/11/2015, Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiếtmột số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đạidiện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điềukiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt,tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của ngườisử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chiphí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữvà chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.

Bổ sung quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vựclao động

Ngày7/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị  định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động ViệtNam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ 25/11/2015. Trong đó,Nghị định bổ sung một số quy định nhằm xử lý vi phạm về tuyển, quản lý lao động,sử dụng lao động...

Gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% giá trịnâng cấp

TheoNghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủvề một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực từ ngày 25/11/2015, đối vớitrường hợp gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiếtbị hàng hải, trang thiết bị khai thác, máy móc trang thiết bị bảo quản sản phẩm,trang thiết bị bốc xếp hàng hóa, chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tốiđa 70% tổng giá trị nâng cấp với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm,ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

Chế độ ăn, nghỉ lao động trongngày Lễ, Tết của phạm nhân

Nghị định90/2015/NĐ-CP 13/10/2015 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủquy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạtchăm sóc y tế đối với phạm nhân có hiệu lực từ 27/11/2015. Theo đó, về chếđộ ăn, theo Khoản 1 Điều 42 Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được bảo đảmtiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, bột ngọt,chất đốt. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của phápluật, thì định lượng ăn được tăng thêm. Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật,phạm nhân được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Hành khách được mua hàng miễn thuế trênchuyến bay đến Việt Nam

Có hiệulực từ 1/11/2015, Quyết định 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theođó, hành khách trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàngkhông được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam ngoài được mua hàngmiễn thuế trên tàu bay khi xuất cảnh, theo quy định mới còn được mua hàng miễnthuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dụcđối tượng nhiễm HIV/AIDS

Ngày16/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối vớicán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục,khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS có hiệu lực từ 1/11/2015.

Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới3 tháng

Có hiệulực từ 1/1/2016, Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định vềchính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, gồm: Hỗ trợchi phí đào tạo; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và tổ chức thực hiện chính sáchhỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

 

NT (nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

>

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Tỉnh Bình Định công bố đường dây nóng hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp (12/06/2023)

» Nghị quyết về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam (26/12/2022)

» Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập (17/10/2022)

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 174

 

Số lượt truy cập: 8980
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này