Menu Close Menu
Ban hành Quy định Tiêu chí Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và Tiêu chí Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao

 

24/07/2015

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà vừa ký quyết định ban hành Quy định Tiêu chí Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và Tiêu chí Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bình Định.

 

Mô hình nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Tập đoàn Việt - Úc

Theođó, Quy định được áp dụng cho các nhà đầu tư vào Khu sản xuất giống thủy sản ứngdụng Công nghệ cao tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát và Khu nuôi tôm thương phẩm ứngdụng Công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; xã Cát Hải, xã Cát Thành, huyệnPhù Cát, tỉnh Bình Định.

Công nghệ cao làcông nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đượctích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chấtlượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, cóvai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiệnđại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có.

Nhưvậy, Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuấtgiống thủy sản là ứng dụng công nghệ sinh học, bảo đảm an toàn sinh học;công nghệ gia hóa, di truyền, chọn giống. Ứngdụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản thương phẩm là việc ứng dụngcác công nghệ vi sinh, sử dụng kỹ thuật hệ thống tuần hoàn nước (RAS), Bioflochoặc kỹ thuật tương đương.

Hiệnnay, trên địa bàn tỉnh Bình Định, Khu Sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệcao có diện tích 30 ha tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát; Khu thủy sản công nghệcao với diện tích 460 ha (diện tích mặt nước nuôi 200 ha) tại xã Mỹ Thành – huyệnPhù Mỹ và tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát có diện tích 220 ha (diện tích mặt nướcnuôi tôm 100 ha).

TheoQuy định, Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng4 tiêu chí về quy trình công nghệ, hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư và áp dụngcác quy định về sản xuất giống thủy sản, cụ thể:

Về quy trình công nghệ, công nghệ sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩmgiống thủy sản đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp vàPTNT. Công nghệ trong sản xuất bao gồm: sản xuất giống thủy sản là ứng dụngcông nghệ sinh học, bảo đảm an toàn sinh học, tạo con giống đạt tiêu chuẩn chấtlượng; sản xuất đàn bố mẹ: ứng dụng công nghệ gia hóa, di truyền, chọn giống, tạođàn bố mẹ sạch bệnh;  sử dụng đàn bố mẹcó nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, không có mầm bệnh; không dùng kháng sinh cấm theoquy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ngoàira, cơ sở cần ứng dụng công nghệ thông tin hoặc áp dụng tự động hóa trong sảnxuất chăm sóc, theo dõi, quản lý môi trường.

Về hạngmục đầu tư, hệ thống nhà bao che gồm: mái che, khung mái, tường bao chịu được cấpbão của miền Trung; hệ thống bể nuôi được làm từ xi măng, vật liệu tổng hợp; hệthống cấp nước được xây dựng kiên cố: lắng, lọc và được xử lý hóa chất hoặc tiacực tím; hệ thống xử lý chất thải: xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khithải ra môi trường; hệ thống tuần hoàn nước tái sử dụng; hệ thống quan trắc môitrường ao nuôi; hệ thống cho ăn tự động; hệ thống điện: đường dây dẫn, bảng táplô điều khiển, có máy phát điện dự phòng đáp ứng nhu cầu sản xuất; hệ thốnggiao thông nội bộ được bê tông hóa; phòng thí nghiệm; nhà làm việc; nhà ăn, nghỉcho công nhân; hệ thống cây xanh phù hợp, các công trình phụ trợ đảm bảo antoàn sinh học.

Về quymô đầu tư, vốn đầu tư của dự án ước tính tối thiểu từ 6-8 tỷ đồng/ha mặt nướcnuôi bao gồm: hệ thống ao, bể; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải,chất thải; hệ thống điện, nhà bao che, nhà làm việc, nhà ăn, nghỉ cho côngnhân; phòng thí nghiệm; trang thiết bị phục vụ sản xuất; hệ thống giao thông nộibộ và các công trình phụ trợ khác.

Cơ sởphải áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNN về sản xuất giốngthủy sản.

Tương tự, Khunuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao cũng cần đáp ứng đủ 4 tiêu chí như Khu sản xuất giống thủy sản ứngdụng công nghệ cao, cụ thể:

Về quytrình công nghệ, Công nghệ sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảođảm an toàn thực phẩm, giá trị và hiệu quả cao. Công nghệ trong sản xuất:

- Ứng dụng công nghệ vi sinh, sử dụng kỹ thuật hệ thống tuầnhoàn nước (RAS), Biofloc hoặc kỹ thuật tương đương;

- Sử dụngchế phẩm sinh học, vật liệu khác trong quản lý, điều khiển môi trường vật nuôi;không dùng kháng sinh cấm theo quy định Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Khôngdùng nước ngọt ngầm để điều chỉnh độ mặn trong hệ thống ao, bể nuôi thương phẩm;

- Quản lý chất lượng sản phẩm đểđiều chỉnh độ mặn trong hệ thống ao, bể nuôi thương phẩm;

- Quảnlý chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật của Việt Nam.

- Ứng dụngcông nghệ thông tin hoặc áp dụng tự động hóa trong sản xuất chăm sóc, theo dõi,quản lý môi trường.

Về hạngmục đầu tư, hệ thống nhà bao che gồm: bạt che, khung mái, tường bao chịu được cấpbão của miền Trung; hệ thống ao nuôi được lót bạt, xi măng, vật liệu tổng hợp;hệ thống cấp nước được xây dựng kiên cố; hệ thống xử lý chất thải: xử lý đạttiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường; hệ thống tuần hoàn nướctái sử dụng; hệ thống quan trắc môi trường ao nuôi; hệ thống cho ăn tự động; hệthống điện: đường dây dẫn, bảng táp lô điều khiển, có máy phát điện dự phòngđáp ứng đủ nhu cầu sản xuất; hệ thống giao thông nội bộ được bê tông hóa; phòngthí nghiệm; nhà làm việc; nhà ăn, nghỉ cho công nhân; hệ thống cây xanh phù hợp,các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn sinh học.

Quy môđầu tư tương tự như đối với Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Cơ sởphải áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) theoquy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc các tiêu chuẩn GAP khác.

Quy phạmthực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (gọi tắt là VietGAP) là văn bản quyđịnh những nguyên tắc và yêu cầu cần áp dụng trong nuôi trồng thủy sản nhằm bảođảm an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, quản lý tốtsức khỏe động vật thủy sản, thực hiện các trách nhiệm về phúc lợi xã hội và antoàn cho người lao động, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Việc banhành Quy định tiêu chí cho Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ caovà Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo nên sự đồng bộ và bảođảm hiệu suất, chất lượng sản phẩm.

KiềuOanh

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh (10/09/2020)

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 180

 

Số lượt truy cập: 38450
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này