Menu Close Menu
Phát triển ngành thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

 

08/07/2015

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triểnthủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Quy hoạch nêurõ các nội dung về mục tiêu phát triển, nội dung quy hoạch trong khaithác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, giống thủysản, chế biến thủy sản và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

 

Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2020, thủy sản Bình Địnhtrở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn theo hướng hiện đại, pháttriển toàn diện, bền vững, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sảnxuất hợp lý, với năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uytín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tếkhu vực và thế giới đồng thời với việc nâng cao trình độ dân trí,đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân, gắn phát triển thủy sảnvới bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giátrị sản xuất thủy sản bình quân đạt 7-7,5%/ năm; cơ cấu giá trị sảnxuất: khai thác thủy sản chiếm 80%, nuôi trồng thủy sản chiếm 15% vàdịch vụ thủy sản chiếm 5%; sản lượng khai thác thủy sản đạt 185.000tấn; giảm tổn thất sản phẩm sau khai thác hải sản xuống dưới 10%;giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD; sản lượng nuôi trồngthủy sản tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ sản phẩm giá trị gia tăng đạt60-70%.

Tầm nhìn năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuấtthủy sản bình quân từ 5 – 5,5%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất: khaithác thủy sản chiếm 70%, nuôi trồng thủy sản chiếm 20% và dịch vụthủy sản chiếm 10%; sản lượng khai thác thủy sản đạt 190.000 tấn,trong đó: sản lượng khai thác xa bờ 178.000 tấn, khai thác gần bờ10.000 tấn và khai thác nội địa 2.000 tấn; đội tàu khai thác hải sảncó công suất >90 CV chiếm trên 60%; 100% diện tích nuôi nước lợ theohình thức thâm canh, bán thâm canh ứng dụng các quy trình sản xuấttiên tiến; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 250 triệu USD.

Nội dung quy hoạch nhằm khai thác và bảo vệ nguồn lợithủy sản đến năm 2020, tổng số tàu thuyền khai thác 7.300 chiếc, đếnnăm 2030 tổng số tàu thuyền khai thác 6.400 chiếc. Cơ cấu tàu theonghề khai thác: phát triển những nghề thân thiện với môi trường nhưnghề vây khơi, câu khơi kết hợp chụp mực, câu cá ngừ đại dương, giảmmạnh các nghề lưới kéo, nghề cố định, nghề mành và một số nghềlưới rê ven bờ xuống còn 36% tổng số tàu. Đến năm 2020, tổng sảnlượng khai thác đạt 185.000 tấn, trong đó Khai thác xa bờ 167.500 tấn (khai thác cá ngừ đại dương đạt 11.000 tấn và ổn định đến năm 2030);khai thác gần bờ 15.500 tấn; khai thác nội địa 2.000 tấn. Đến năm 2030,tổng sản lượng khai thác đạt 190.000 tấn, trong đó Khai thác xa bờ178.000 tấn; khai thác gần bờ 10.000 tấn; khai thác nội địa ổn định2.000 tấn.

Các khu chế biến thủy sản tập trung được quy hoạch tạixã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn, xã Hoài Hương huyện Hoài Nhơn, xã MỹThọ huyện Phù Mỹ, xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ, xã Cát Khánh huyệnPhù Cát, xã Nhơn Lý thành phố Quy Nhơn, phường Nhơn Phú thành phố QuyNhơn, phường Bùi Thị Xuân thành phố Quy Nhơn.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ hậu cầnnghề cá, hình thành hai trung tâm nghề cá của tỉnh : xã Tam Quan Bắc,huyện Hoài Nhơn và đầm Đề Gi (Mỹ Thành – Phù Mỹ, Cát Khánh – PhùCát); nâng cấp các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền hiện cótheo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước; quy hoạch mới các cơsở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá với quymô 150,2 ha, xây dựng mới cảng cá Tam Quan và Vĩnh Lợi, nâng cấp cảngcá Đề Gi, nâng cấp và xây dựng mới các bến cá Nhơn Lý, Nhơn Hải,Đống Đa – thành phố Quy Nhơn, Tân Phụng, Xuân Thạnh – huyện Phù Mỹ,Hoài Hương – huyện Hoài Nhơn.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng chế biến thủy sản, đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng khu chế biến thủy sản Cát Khánh – PhùCát, khu chế biến hậu cần thủy sản Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn; xây dựnghệ thống các kho lạnh, trọng tâm tại các huyện, thành phố có nghềcá lớn của tỉnh (Quy Nhơn, Phù Cát- Phù Mỹ, Hoài Nhơn), xây dựng nângcấp các chợ cá và chợ đầu mối thủy sản.

Quy hoạch cũng nêu rõ các dự án ưu tiên đầu tư khai thácvà bảo vệ nguồn lợi thủy sản: đóng mới tàu (tàu khai thác và tàudịch vụ) bằng vật liệu mới: sắt, composit, vật liệu tổng hợp; hỗtrợ cung cấp thông tin về ngư trường xa bờ, đặc biệt là các thông tinvề nguồn lợi ở vùng khơi miền Trung và ngư trường Trường Sa, HoàngSa; chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong khai thác hảisản; tổ chức đội tàu hậu cần dịch vụ nghề cá phục vụ khai tháchải sản xa bờ, xây dựng khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn, xây dựng mớicảng cá 2 đầm Đề Gi tại Vĩnh Lợi , huyện Phù Mỹ; đầu tư xây dựngcảng cá Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; xây dựng mới vànâng cấp các cơ sở đóng tàu thuyền có khả năng sửa chữa, bảo trìcác loại tàu sắt và đóng tàu dài đến 30m và công suất đến 1000CV,nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão khu vực đầm Đề Gi, Tam Quan.

Nuôi trồng thủy hải sản được cải tạo, nâng cấp cơ sởhạ tầng vùng nuôi tôm tập trung ở Hoài Nhơn và Tuy Phước; đầu tư cơsở hạ tầng các khu thủy sản công nghệ cao ở Mỹ Thành – huyện PhùMỹ; Cát Thành, Cát Hải – huyện Phù Cát, xây dựng Trạm sản xuấtgiống thủy sản nước lợ, mặn Cát Thành, huyện Phù Cát với quy mô 10ha, thuộc Trung tâm giống thủy sản; nâng cấp 3 hồ chứa nước thuộcTrạm thực nghiệm NTTS nước ngọt Mỹ Châu, hồ Đồng Đèo 1, hộ Đồng Đèo2 và hồ Hóc Lách; nuôi cá lồng hồ chứa nước ngọt tỉnh Bình Định.

Về chế biến thủy sản, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng khu chế biến thủy sản Cát Khánh – Phù Cát, khu chế biếnhậu cần thủy sản Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn, xây dựng hệ thống các kholạnh, trọng tâm tại các huyện, thành phố có nghề cá lớn của tỉnh;xây dựng nâng cấp các chợ cá và chợ đầu mối thủy sản; nghiên cứucác sản phẩm từ thủy sản để tạo ra các sản phẩm thực phẩm chứcnăng cao cấp phục vụ sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực cần hếtsức được ưu tiên, chú trọng với nhiều dự án phát triển nguồn nhânlực như đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, lái tàu…đào tạo cán bộcó trình độ đại học và trên đại học trong ngành thủy sản; khai thácvà bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến thủy sản; đàotạo công nhân lành nghề trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủysản, đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Kiều Oanh


Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản (21/09/2021)

» Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (19/08/2021)

» Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 (11/08/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 5488
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này