Menu Close Menu
Bình Định từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

 

20/10/2014

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa có báo cáo UBND tỉnh kết quả 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Qua đó, sau 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP,tuy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do những nguyên nhân khách quan cũng như chủquan, xong dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của UBND tỉnh, Bình Định đã  đạt được những kết quả quả đáng ghi nhận:

Về sựchỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưòngkinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triểnkhai các nội dung Chỉ thị sổ 07/CT-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh. Trong đóxác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: chi phí gia nhập thị trườngthấp; tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng ổn định; môi trường kinh doanh minh bạchvà thông tin kinh doanh công khai; chi phí không chính thức thấp; thời gianthanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng;lãnh đạo chính quyền tỉnh năng động và sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanhnghiệp (DN); dịch vụ hỗ trợ DN phát triển, chất lượng cao; chính sách đào tạolao động tốt; thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với các ngành, các địa phương củatỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chính sách liên quan đến thu hút đầutư, kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến DN; thườngxuyên chỉ đạo trực tiếp cũng như ban hành nhiều văn bản, tố chức đối thoại vớicác DN, nhà đầu tư.

Về tìnhhình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trưòng kinh doanh, nângcao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 19, tỉnh đặc biệt đã tậptrung quyết liệt vào việc tháo gỡ vướng mắc cho DN, hỗ trợ cho DN trong vấn đềgiải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để DN có thể sớm ổn định tổ chức,sản xuất kinh doanh

Các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, cụthể qui trình thủ tục hành chính tại trụ sở.

Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách củaTrung ương và của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hànhchính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằmgiúp DN, người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quanđến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Tỉnh cũng tiến hành thu hồi 11 dự án do nhà đầu tư không có khảnăng triển khai, thực hiện dự án, trong đó 09 dự án đầu tư trong nước và 02 dựán FDI. Việc kiên quyết thu hồi các dự án này để tạo điều kiện mời gọi các nhàđầu tư có năng lực thực sự vào đầu tư tại tỉnh, tạo môi trường đầu tư lành mạnh.

Song song với kết quả đạt được đó, Bình Định đã đưa ra những kiếnnghị đến Trung ương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh, tăng cường công tác đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả và góp phần tích cựcvào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà:

-   Bình Định rất cần sự chung tay, góp sức, ủng hộ chủ trương cũngnhư các thủ tục pháp lý khác của các cơ quan Trung ương đối với dự án Tổ hợp lọchóa dầu Nhơn Hội hiện đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ CôngThương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

-   Sớm đưa Khu kinh tế Nhơn Hội vào Danh mục các khu kinh tế ven biểnưu tiên đầu tư.

-   Ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư các công trình dùng chung thiếtyếu để tạo thuận lợi thu hút và triển khai các dự án đầu tư ven biển.

-   Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp để phát triển tốt các dựán du lịch như: tăng cường các chuyến bay nội địa đến Bình Định, hỗ trợ quảngbá thu hút đầu tư du lịch.

-   Sớm đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Quy Nhơn, nâng cấp tuyến đường sắtqua địa bàn tỉnh; di dời ga Quy Nhơn ra khỏi nội thành.

-   Nâng mức hỗ trợ cho các công trình an sinh xã hội, an ninh quốcphòng như tuyến đường ven biển Quy Nhơn - Tam Quan, các công trình đê sông, đêbiển, kè chống xói lở, chống ngập mặn...

-   Tiếp tục đầu tư và hỗ trợ tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông,du lịch, đô thị, cấp thoát nước, xử lý môi tường và hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội,trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông cho khu vực Nam Trung Bộ và tỉnhBình Định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, xây dựng và kinh doanhcác dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.

-   Bố trí kinh phí, ổn định chính sách, tạo điều kiện đẩy nhanh tiếnđộ công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư.

Ngoài ra Bình Định còn đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắcphục những hạn chế, cải thiện thứ hạng PCI trong năm 2014 và những năm tiếptheo:

-   Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/6/2011 mộtcách nghiêm túc. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc và báo cáo, đềxuất tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo,giải quyết.

-   Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc, gặpgỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanhnghiệp, nhà đầu tư không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiềnhà cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lợi íchchính đáng của doanh nghiệp. Định kỳ mỗi năm 2 lần, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chứcđối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

-   Cải tiến các website để đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thôngtin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của các sở, ngành, huyện, thị xã, thànhphố và tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện công khai, minh bạch các chủtrương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầutư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch,kế hoạch, dự án tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời cácthông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tận dụng tốtcác cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động được nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủtrương, chính sách đã ban hành.

-   Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời giangiải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quá trình thành lập và hoạt độngcủa doanh nghiệp, từng bước đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của doanh nghiệpđối với cơ quan công quyền và dịch vu công. Bên cạnh đó cần nâng cao ý thứctrách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từngbước đáp ứng yêu cầu mới, thay đổi từ trong nhận thức, thói quen, tác phong đếnthái độ làm việc, tận tâm, tận tụy phục vụ, nắm vững quy định của pháp luật,chính sách mới để giải quyết công việc một cách công khai, minh bạch và có hiệuquả để chính quyền thực sự là người đồng hành của doanh nghiệp.

-   Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xác định giá đất một cáchnhanh chóng, chặt chẽ và hợp lý hơn để đảm bảo lợi ích của ngân sách đồng thờiphù hợp với định hướng ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh đối với từng lĩnh vực,trong từng thời kỳ, phù hợp với mặt bằng giá và có tính cạnh tranh trong khu vực.

-   sớm hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạchsử đụng đất để cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh chủ động hơn trong mời gọi đầutư và khi nhà đầu tư vào tỉnh thì không phải chờ đợi. Căn cứ các quy hoạch đượcduyệt, việc chấp thuận chủ trương đối với từng dự án đầu tư sẽ được xem xét,quyết định nhanh hơn. Đối với dự án có tính chất quan trọng, nhất là dự án có sửdụng đất, giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan liên quan xây dựng tiêuchí dự án, sau đó giao cho cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh tố chức mời gọi, lựachọn nhà đầu tư phù hợp.

-   chủ động chuẩn bị quỹ đất, có sẵn hạ tầng để khi có dự án cần đếntái định cư cho nhân dân thì giải quyết nhanh, gọn, không để công tác giảiphóng mặt bằng kéo dài.

 

NT.

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản (21/09/2021)

» Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (19/08/2021)

» Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 (11/08/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 5486
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này