Menu Close Menu
Những nét mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

 

29/07/2014

 

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua một số Luật quan trọng; trong đó có Luật bảo vệ môi trường 2014 (gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Nội dung Luật bảo vệ môi trường 2014 có nhiều nét mới so với Luật bảo vệ môi trường 2005.

 

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua một số Luật quantrọng; trong đó có Luật bảo vệ môi trường 2014 (gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ01/01/2015). Nội dung Luật bảo vệ môi trường 2014 có nhiều nét mới so với Luậtbảo vệ môi trường 2005.

Một trong những điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nộidung về quy hoạch bảo vệ môi trường (đề cập trong mục 1, từ Điều 8 đến Điều 12).Theo đó, Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

+ Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; chiến lược, quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảovệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền vững;

+ Bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; thống nhất giữa cácnội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường;

+ Bảo đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định tại Điều 4 của Luậtnày.

Quy hoạch bảo vệ môi trường gồm 02 cấp độ là quy hoạch bảo vệ môitrường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Kỳ quy hoạch bảovệ môi trường là 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định những nội dung cơbản của quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 9) và Tráchnhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 10).

Ngoài ra, Luật còn quy định thêm các nội dung chính của báo cáođánh giá và cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung đối tượng phảilập ĐMC (Điều 14, Điều 15).

Bên cạnh việc quy định bổ sung và cụ thể hơn trách nhiệm của các hộgia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiệnvề bảo vệ môi trường tại các làng nghề; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã,cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề; Luật cũng quy định bổsung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh tráchnhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng vàthải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khuchế xuất trong quản lý chất thải…

Luật bảo vệ môi trường 2014 còn quy định thêm đối tượng, nội dung,trình tự lập kế hoạch bảo vệ môi trường (tại mục 4 Chương II) và vấn đề bảo vệmôi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng được cụ thể hóahơn (tại Chương III).

Có thể nói các điểm nổi bât của Luật bảo vệ môi trường 2014 so vớiLuật cũ đã cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của Chính phủ đối với môi trường tựnhiên cũng như việc sử dụng hiệu quả đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên;góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân trong xãhội./.

 

Bảo An

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» Một số điểm mới về thuế xuất nhập khẩu từ tháng 9/2016 (07/09/2016)

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 180

 

Số lượt truy cập: 8676
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này