Menu Close Menu
Thủ tướng chỉ thị giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp

 

13/06/2014

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

 

Chỉ thị nêu, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm2014 khẳng định vai trò và nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quantrọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của cộng đồng doanh nghiệp;đồng thời cũng xác định các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, tháchthức cần khắc phục.   

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩyphát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nướcđến  năm 2015, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xâydựng và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơquan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất làtrên các lĩnh vực: gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tíndụng, thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động…tạo điềukiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động hỗtrợ phát triển doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm; tạo lập liên kết ngành,vùng, giữa doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp lớn, phát triển bền vững; bảo đảmkhông phân tán nguồn lực và hiệu quả hoạt động hỗ trợ...

Đưa Quỹ Phát triển doanh nghiệp đi vào hoạt động

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoànthiện các thủ tục pháp lý để trong thời hạn sớm nhất đưa Quỹ Phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013của Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động để tăng thêm khả năng tiếp cận tíndụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phải chủ trì, phối hợp với PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồidưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp;chú trọng đào tạo nghề trong cácngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ thô sơsang lao động có tay nghề, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạnmới; khuyến khích doanh nghiệp thành lập hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề trongđào tạo và giải quyết việc làm; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành,địa phương, các cơ quan có liên quan trong việc điều phối và kết nối các hoạtđộng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ,thống nhất và hiệu quả.

Giúp doanh nghiệp huy động vốn đầu tư

Cùng với đó, trong Quý II/2014, Bộ Tài chính phải hoàn thiệnhướng dẫn về ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hộithông qua ngày 19/6/2013. Trong năm 2014, Bộ phải trình Chính phủ giải pháp hỗtrợ thuế hoặc cơ chế thanh toán bù trừ đối với những doanh nghiệp sản xuất kinhdoanh đang gặp khó khăn về vốn do nguyên nhân tồn kho, chưa được thanh quyếttoán, giảm mức phạt chậm nộp thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải thực hiện ngay việc hướng dẫn,triển khai thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tíndụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 3/2011/QĐ-TTg ngày 10/1/2011của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vàvừa vay vốn tại ngân hàng thương mại; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, hiện đạihóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế (hoàn thuế, truy thu thuế,…) và hảiquan (thông quan điện tử hải quan, áp giá và áp mã hàng hóa,…); tiếp tục chỉđạo phát triển thị trường chứng khoán để doanh nghiệp huy động được các nguồnvốn cho đầu tư, phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Namphải tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận các doanh nghiệpđể tư vấn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; khuyếnkhích các ngân hàng thương mại áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm doanhnghiệp để tăng cường khả năng cho vay tín chấp, cơ cấu lại các khoản vay vốnlãi suất cao trước đây.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng phải triển khai chương trìnhcho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao,liên kết trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu với lãi suất hợp lý; tạothuận lợi cho sự tham gia của vốn tín dụng ngân hàng vào chuỗi liên kết sảnxuất - thu mua - tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giảmnợ xấu của ngân hàng; đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại phát triểnhình thức cho thuê tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng năng lực sản xuấttrong điều kiện khó khăn về vốn, hạn chế khả năng đọng vốn vào tài sản cố định,giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ.

Giúp doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh lành mạnh

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương phải tăng cườngcông tác quản lý thị trường, giúp cho doanh nghiệp trong nước có môi trườngcạnh tranh lành mạnh; có biện pháp kiên quyết xử lý hàng nhái, hàng kém chấtlượng, ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.

Thực hiện quản lý và có cơ chế hỗ trợ lĩnh vực quản lý thịtrường nội địa, giúp sản phẩm và doanh nghiệp trong nước có cơ hội mở rộng sảnxuất kinh doanh, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng ở cấp độ toàn cầu; địnhhướng, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu đối phó với chính sách bảo hộ sản xuấttrong nước của các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ phải chỉ đạo, đẩy nhanhtiến độ triển khai các chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, chươngtrình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh chodoanh nghiệp; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổbiến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp, khuyếnkhích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanhnghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thúc đẩy hình thành và phát triểncác quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm để khuyến khích sự tham gia đầu tưcủa khu vực tư nhân vào phát triển khoa học công nghệ…

Xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu doanh nghiệp và hiệphội doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghĩa vụ củadoanh nghiệp theo đúng pháp luật; chủ động trong việc quan hệ với các cơ quanquản lý nhà nước để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phục vụ pháttriển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinhdoanh, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lựcquản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh.

Song song với đó là chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa doanhnghiệp; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đặc biệt trong quan hệvới người lao động cùng chung sức phát triển vì lợi ích chung...

Toàn văn Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


NT (nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» Một số điểm mới về thuế xuất nhập khẩu từ tháng 9/2016 (07/09/2016)

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 178

 

Số lượt truy cập: 7715
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này