Menu Close Menu
5 năm thu hút vận động ODA vào Bình Định

 

17/02/2011

 

Trong giai đoạn 2006-2010, việc thu hút và sử dụng ODA vào Bình Định đạt một số kết quả đáng kể, đã thu hút được 20 dự án với tổng vốn gần 3.721 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân là 980 tỷ đồng và vốn giải ngân đạt  524 tỷ đồng. Các dự án ODA đã góp một phần trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

 

Trong giai đoạn 2006-2010, việc thu hút và sử dụng ODA vào Bình Định đạt một số kết quả đáng kể, đã thu hút được 20 dự án với tổng vốn gần 3.721 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân là 980 tỷ đồng và vốn giải ngân đạt  524 tỷ đồng. Các dự án ODA đã góp một phần trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cơ cấu sử dụng vốn ODA tập trung vào các lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Y tế - Văn hóa - Xã hội, Giao thông…cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường, với 5 dự án, chiếm 47% trong tổng số vốn thực hiện. Trong đó, dự án lớn nhất là “Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với tổng vốn đầu tư hơn 52 triệu USD (khoảng 930 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2006, đã giải ngân 182 tỷ đồng. Phần còn lại chủ yếu là các dự án như: “Dự án Cấp nước 9 thị trấn” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, 3 dự án “Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Định”, “Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn”, “Cải thiện mức sống chung thị trấn Phù Mỹ thông qua tiếp cận với nước sạch” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ. Các dự án đã cải thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt, giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, rác thải rắn ở thành phố Quy Nhơn, các khu công nghiệp và một số khu đô thị và khu dân cư tập trung.

+  Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn với 8 dự án, chiếm 21% trong tổng số vốn thực hiện. Lớn nhất là dự án “Năng lượng nông thôn II - 25 xã” do WB tài trợ, với tổng vốn đầu tư 4,5 triệu USD (khoảng 97,8 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2007, đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng. Một số dự án khác gồm: “Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”, “Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp”,“Dự án Cạnh tranh nông nghiệp” do WB tài trợ, “Dự án Thủy lợi huyện Phù Mỹ” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, “Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi La tinh” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, “Dự án Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững” do Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) tài trợ, “Dự  án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường, do Chính phủ New Zealand (NZAID) tài trợ. Các dự án này chủ yếu dành cho các huyện nghèo của tỉnh như Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát..., góp phần quan trọng giúp các địa phương đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện một bước đời sống của người dân các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Lĩnh vực Y tế, văn hóa, xã hội chiếm tỷ lệ 25% trong tổng vốn thực hiện, với số lượng 5 dự án, phần lớn dự án là nguồn viện trợ không hoàn lại. Các dự án đã góp phần  nâng cấp cơ sở trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non và học sinh trung học, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa các đại dịch cúm ở người, gia cầm.

+ Lĩnh vực Giao thông nông thôn có 2 dự án: “Nâng cấp cải tạo mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung giai đoạn 3” do ADB và Quỹ phát triển Bắc Âu đồng tài trợ, “Giao thông nông thôn 3” do WB tài trợ. Các dự án tuy số vốn không lớn nhưng đã  góp phần vào việc cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và miền núi, là những khu vực còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng.

Phần lớn các dự án ODA triển khai tại tỉnh thuận lợi, mang lại kết quả thiết thực cho người dân, được các nhà tài trợ tiếp tục mở rộng, cam kết tiếp tục thực hiện sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên ở một vài dự án vẫn tồn tại một số khó khăn như: năng lực quản lý còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch, xây dựng dự án chưa sát với thực tiễn, đúng yêu cầu của nhà tài trợ dẫn tới thiếu hụt nguồn vốn làm tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch như Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn…; các dự án trong quá trình thực hiện còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thi công, thủ tục đầu tư xây dựng và bố trí nguồn vốn đối ứng….

Trong thời gian tới mục tiêu thu hút ODA của tỉnh  tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, Y tế - giáo dục, cải thiện môi trường….

                                                                                                                          Hạnh Nguyên

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 190

 

Số lượt truy cập: 28881
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này