Menu Close Menu
Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA

 

22/11/2010

 

Căn cứ Báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp hoặc hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu giải ngân nguồn vốn ODA năm 2010, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các công việc trọng tâm

 

Căn cứ Báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp hoặc hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu giải ngân nguồn vốn ODA năm 2010, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

1. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa trung ương và địa phương trong điều phối, quản lý các chương trình, dự án; hoàn thiện công tác quy hoạch theo hướng giảm thiểu tối đa việc thay đổi, điều chỉnh các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA, tạo thuận lợi cho công tác di dân, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn dự án; thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống theo dõi và đánh giá ODA ở cấp Bộ, ngành và địa phương; phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

2. Đảm bảo bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA và giám sát chặt chẽ việc giải ngân nguồn vốn này.

3. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác ODA của Chính phủ và các nhà tài trợ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tổ chức giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2010 - 2011 ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-BKH ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn ODA theo tinh thần Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/11/2010 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn ODA, trong đó nêu rõ những khó khăn vướng mắc của việc giải ngân chậm nguồn vốn này và các kiến nghị giải quyết nhằm đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA, đặc biệt các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của ADB và JICA. Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2010 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

NB

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 181

 

Số lượt truy cập: 49083
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này