Menu Close Menu
Bình Định có 4 dự án ODA trong danh mục kiểm điểm đợt 2/2009

 

21/08/2009

 

Trong tháng 6/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác ODA của  Chính phủ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức đánh giá đợt 1 các dự án do WB tài trợ, tập trung vào các dự án có nhiều vướng mắc nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp. Tiếp đó, ngày 15/7/2009, Tổ công tác ODA đã đánh giá đợt 2 tình hình thực hiện các dự án ODA trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý kinh tế và tài chính công và phát triển bền vững do WB tài trợ.

 

Trong tháng 6/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác ODA của  Chính phủ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức đánh giá đợt 1 các dự án do WB tài trợ, tập trung vào các dự án có nhiều vướng mắc nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp. Tiếp đó, ngày 15/7/2009, Tổ công tác ODA đã đánh giá đợt 2 tình hình thực hiện các dự án ODA trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý kinh tế và tài chính công và phát triển bền vững do WB tài trợ.

Kết quả đánh giá đợt 2 cả nước có 10 dự án trong danh mục kiểm điểm. Tổng giá trị ODA theo hiệp định của 10 dự án là 836 triệu USD song đến hết tháng 6 năm 2009 các dự án này mới giải ngân được 211 triệu USD, bằng 26% tổng lượng vốn cam kết.

Trong danh mục, Bình Định có 4 dự án, gồm 1 dự án do tỉnh làm chủ đầu tư: dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải và 3 dự án do Bộ ngành quản lý: dự án Giao thông nông thôn 3; dự án Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.

Dự án án Giao thông nông thôn 3 có giá trị 106 triệu USD được WB phê duyệt vào tháng 2/2006 và có hiệu lực từ tháng 9/2007. Tính đến tháng 6/2009 dự án đã gần hết gần 60% thời gian song mới giải ngân được 12%.

Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải gồm 3 thành phố Quy Nhơn, Đồng Hới, Nha Trang có giá trị 124,7 triệu USD. Dự án đã thực hiện được 2,4 năm, tính đến tháng 6/2009 đã hết 25% thời gian song mới giải ngân được 10%. Tiểu dự án do tỉnh thực hiện có giá trị 38,7 triệu USD, đến nay mới giải ngân được 1,8 triệu USD bằng 4,7%. Tiến độ chậm do thủ tục ban đầu, tư vấn giám sát thay đổi nhiều lần mà đơn vị thi công lại bị quá tải công việc. Hiện nay tình hình này đang được khắc phục.

Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người có giá trị 20 triệu USD. Dự án hỗ trợ khẩn cấp này đã thực hiện trên 2 năm, tính đến tháng 6/2009 đã gần hết 70% thời gian song mới giải ngân dưới 16%.

Dự án Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có giá trị 138,8 triệu USD. Dự án đã thực hiện được trên 6 năm, tính đến tháng 6/2009 đã hơn 90% thời gian song mới giải ngân được 63%.

Căn cứ kết quả đánh giá kiểm điểm đợt 2, Tổ công tác ODA của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã nêu ra các nhóm vấn đề và kiến nghị đối với từng dự án nhằm đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn lớn nhất là vấn đề giải ngân cho các dự án.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương liên quan đến 10 dự án  thực hiện các giải pháp kiến nghị nêu trong báo cáo đánh giá . Đồng thời  sẽ phối hợp với WB tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành và các địa phương để kiểm điểm tình hình thực hiện các giải pháp này vào đầu tháng 10/2009.

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 187

 

Số lượt truy cập: 7775
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này