Menu Close Menu
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

 

11/08/2009

 

Hiện nay tiến độ thi công gói thầu QN-1.1 Hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (giai đoạn 1) thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn quá chậm, khối lượng thực hiện chỉ 27% so với giá trị hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hợp đồng gói thầu QN-1.1 nhằm đáp ứng theo tiến độ giải ngân của Ngân hàng Thế giới từ nay đến cuối tháng 12/2009 với mục tiêu là giải ngân đạt giá trị lũy kế 6,5 triệu USD, ngày 10/8/2009 UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 2600/UBND-XD chỉ đạo về việc thực hiện vấn đề này.

 

Hiện nay tiến độ thi công gói thầu QN-1.1 Hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (giai đoạn 1) thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn quá chậm, khối lượng thực hiện chỉ 27% so với giá trị hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hợp đồng gói thầu QN-1.1 nhằm đáp ứng theo tiến độ giải ngân của Ngân hàng Thế giới từ nay đến cuối tháng 12/2009 với mục tiêu là giải ngân đạt giá trị lũy kế 6,5 triệu USD, ngày 10/8/2009 UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 2600/UBND-XD chỉ đạo về việc thực hiện vấn đề này.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu Tổng Công ty Viwaseen tăng cường huy động nhân vật lực tập trung thi công gói thầu QN-1.1 vào thời điểm tháng 8, 9/2009 để đạt giá trị tăng thêm so với tháng 7/2009, và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng thi công đối với gói thầu này. Phối hợp các ngành đề xuất thành lập Thường trực Ban chỉ đạo dự án nhằm thực hiện kế hoạch giao ban hàng tuần để kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh; đồng thời áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hợp đồng theo nội dung Phụ lục hợp đồng bổ sung về các điều khoản xử phạt đã được ký kết giữa Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Tổng Công ty VIWASEEN vào ngày 15/7/2009. Làm việc thống nhất với Tổng Công ty Viwaseen về lập kế hoạch tiến độ thi công từ nay đến cuối tháng 12/2009, đồng thời yêu cầu Tổng Công ty Viwaseen có văn bản cam kết với tỉnh về tiến độ thực hiện. Nếu nhà thầu thực hiện thi công không đạt theo kế hoạch giải ngân đã cam kết và để xảy ra việc Ngân hàng Thế giới cơ cấu lại vốn đầu tư, điều chuyển vốn của dự án sang dự án khác thì Tổng Công ty Viwaseen và Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đối với các thiết bị do Tổng Công ty Viwaseen nhập về để phục vụ thi công các hạng mục thuộc gói thầu QN-1-1, trong khi chờ để lắp đặt và nghiệm thu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, giao Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh, họp thống nhất với các sở ngành liên quan để đồng ý chủ trương đề xuất UBND tỉnh xem xét cho ứng vốn để thanh toán khối lượng thiết bị này (khoảng 70% giá trị thiết bị), lưu ý các thiết bị này phải được Tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án nghiệm thu đúng chủng loại, đúng quy cách và theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Yêu cầu Tư vấn giám sát Poyry phải tăng cường nhân lực đủ năng lực để phối hợp với Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Nhà thầu Tổng Công ty Viwaseen khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện của gói thầu QN-1.1 theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (WB). Nếu đơn vị tư vấn giám sát không bố trí đủ nhân sự giám sát dự án, giao Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn kiểm tra, để đề xuất xử lý theo hợp đồng đã ký kết giữa Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát Poyry.

Nguồn: Nguồn: Website UBND tỉnh Bình Định

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 186

 

Số lượt truy cập: 7763
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này