Menu Close Menu
Đẩy nhanh việc thu hút và giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2009

 

03/02/2009

 

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút và giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư, trong đó có nguồn vốn ODA.

 

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút và giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư, trong đó có nguồn vốn ODA.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh việc thu hút và giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2009. Đó là nội dung chính của văn bản số 522/BKH-KTĐN ngày 22/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương quán triệt tinh thần phân cấp theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiến hành tinh giản quy trình, thủ tục về ODA nhằm đẩy nhanh tiến độ trình, duyệt và giải ngân các nguồn vốn ODA; bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá; đồng thời, tuân thủ chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA theo quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ, Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 và Quyết định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các báo cáo tiến độ thực hiện dự án quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 sử dụng công cụ AMT gửi bằng thư điện tử, các chủ dự án gửi đồng thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính và nhà tài trợ thuộc Nhóm 6 ngân hàng phát triển (ADB, AFD, JICA, KfW, Korean Eximbank và WB) để thuận tiện cho việc đồng giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo của phía Việt Nam và nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, các Bộ ngành liên quan còn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Nhóm 6 ngân hàng phát triển thực hiện đúng tiến độ các công việc đề ra trong Kế hoạch hành động về cải tiến tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009 ban hành kèm theo Quyết định 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Bảo An

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 175

 

Số lượt truy cập: 14447
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này