Menu Close Menu
Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

 

14/04/2016

 

Là một trong các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế của Miền Trung nên trong những năm qua, Bình Định đã tích cực vận động, thu hút các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Công trình Cảng cá Đề Gi của dự án CRSD

Trên tinh thần đó, Bình Định không ngừng mở rộngvà đẩy mạnh mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài, tranh thủ được các nguồn vốnhỗ trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế để đầu tư, xây dựng các công trình kếtcấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu về xã hội, nhất là tạinhững địa bàn còn khó khăn. Một trong những nguồn vốn góp phần không nhỏ chocông cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian quachính là nguồn vốn ODA.

Bên cạnh những dự án hiệu quả đã kết thúc và các dựán O đang triển khai tại địa phương, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 02 dựán ODA do tỉnh làm chủ đầu tư đang được triển khai thực hiện là: Dự án Nguồn lợiven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do World Bank tài trợ và Dự án Phục hồivà quản lý rừng phòng hộ do Jica tài trợ.

Trong Quý I/2016, tổng giá trịgiải ngân nguồn vốn ODA của 02 dự án do tỉnh làm chủ đầu tư là 4,1 tỷ đồng.Trong đó, nguồn vốn ODA là 3,6 tỷ đồng, vốn đối ứng là 0,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, nguồn vốn ODA đã có nhiều đóng gópcho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nói chung và lĩnh vực hạtầng giao thông nói riêng. Thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn hỗ trợnày đã tiếp cận cộng đồng và người dân rất tốt, từng bước hoàn thiện hệ thống hạtầng đồng bộ, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; từngbước thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xác định rõ tầm quantrọng của các dự án thuộc nguồn vốn ODA đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh,tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và bổ sung các dự án mới vào Danh mục dự án kêu gọivốn ODA theo yêu cầu của địa phương, theo quy hoạch ngành mà ngân sách địa phươngchưa thể đáp ứng. Đồng thời, tăng cường quan hệ với các tổ chức song phương, đaphương và tiếp xúc, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp nhận thôngtin, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ dưới hình thức ODA.

Hiện nay, tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục vận động Quỹ hợp tácphát triển kinh tế Hàn Quốc tài trợ vốn vay ưu đãi cho dự án “Cung cấp trangthiết bị y tế cho TTYT thành phố Quy Nhơn”, tổng giá trị là 3 triệu USD. Đếnnay, Chính phủ Hàn quốc vẫn chưa có phản hồi chính thức về dự án này.

Dựa vào năng lực thu hútODA của tỉnh, trong thời gian tới, Bình Định sẽ ưu tiên thu hút vốn ODA vào cáclĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp và nông thôn (nông lâm nghiệp, thuỷ lợi,thuỷ sản, kết hợp xoá đói giảm nghèo); xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộtheo hướng hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo,dân số và các lĩnh vực khác); Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiênnhiên; Thích ứng với Biến đổi khí hậu; Cấp nước và VSMT (thoát nước và xử lýnước thải); Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và một số lĩnh vựcxã hội khác./.

VTD

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Ký kết Thỏa thuận dự án “Phát triển dịch vụ Chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định” (05/12/2014)

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 190

 

Số lượt truy cập: 28433
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này