Menu Close Menu
Bình Định giải ngân vốn ODA còn thấp

 

16/08/2013

 

Từ năm 2011 đến năm 2013, Bình Định có 18 dự án ODA được triển khai với tổng vốn đầu tư trên 4.939,27 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 4.232,26 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước 706.92 tỷ đồng, phần lớn các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh đều thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ thấp.

 

Từ năm 2011 đến năm 2013, Bình Định có 18 dự án ODA được triển khai với tổng vốn đầu tư trên 4.939,27 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 4.232,26 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước 706.92 tỷ đồng, phần lớn các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh đều thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ thấp.

Trong những năm qua, nhờ sự tích cực vận động của tỉnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành trung ương và các nhà tài trợ như WB, ADB, AFD (Pháp), Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã có nhiều dự án ODA được triển khai trên địa bàn tỉnh. ODA trở thành nguồn vốn quan trọng góp phần tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên là xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông nông thôn, cấp nước, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo.... góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình giải ngân

Trong năm 2011, giải ngân được 432,47 tỷ đồng (đạt 56% so với kế hoạch), trong đó vốn ODA 307,42 tỷ đồng, vốn đối ứng 45,05 tỷ đồng. Năm 2012 giải ngân được 618,43 tỷ đồng (đạt 49% so với kế hoạch), vốn ODA 505,458 tỷ đồng, vốn đối ứng 112,98 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, giải ngân được 310,73 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 262,497 tỷ đồng, vốn đối ứng 48,23 tỷ đồng (đạt 26% so với kế hoạch), dự kiến giải ngân cả năm 2013 của các dự án ODA trên địa bàn tỉnh khoảng 750 tỷ đồng (đạt khoảng 75% so với kế hoạch).

Có thể thấy, tình hình giải ngân vốn ODA trong gần 3 năm qua của Bình Định chưa cao bắt nguồn từ những nguyên nhân sau

 Quy trình và thủ tục thu hút và sự dụng vốn ODA còn nhiều điểm chưa rõ ràng và thiếu minh bạch. Thủ tục pháp lý về ODA của Việt Nam và nhà tài trợ có nhiều điểm chưa hài hòa, gây chậm trễ trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, làm giảm hiệu quả đầu tư và tăng chi phí giao dịch.

Về công tác theo dõi và đánh giá các dự án ODA, một số BQL dự án chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, hoạt động thanh quyết toán tài chính ở một số dự án vẫn chưa thực hiện xong mặc dù dự án đã kết thúc.

Giai đoạn khởi động dự án còn chậm do gặp nhiều vướng mắc trong các khâu lập kế hoạch, hoạt động, giải ngân, thuê tuyển chuyên gia tư vấn....

Các cán bộ kiêm nhiệm vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn vừa tham gia các hoạt động của dự án nên thời gian dành cho dự án bị hạn chế. Bên cạnh đó, chính sách tiền lương của các cán bộ có nhiều điểm chưa phù hợp.

Năng lực của một số Ban QLDA còn có nhiều hạn chế. Đặc biệt ở các khâu như: lập kế hoạch, quản lý rủi ro trong quá trình triển khai, kỹ năng theo dõi, đánh giá...

Quá trình phối kết hợp giữa các bên liên quan trong triển khai dự án cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc.

Các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA trong thời gian tới

Cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thể chế, sửa đổi hệ thống văn bản pháp quy theo hướng thật minh bạch, cụ thể và có tính đồng bộ cao.

Cần có sự cam kết mạnh mẽ, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo việc thực hiện các chương trình, dự án ODA có hiệu quả, tránh tình trạng gây thất thoát, lãng phí. Thông qua đó, sẽ tạo dựng được niềm tin của công đồng quốc tế đối với Việt Nam và thành công vận động và thu hút vốn ODA.

 

Trương Chương

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 179

 

Số lượt truy cập: 13723
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này