Menu Close Menu
Hội thảo Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thực hiện và cải thiện chất lượng thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam

 

29/06/2012

 

Ngày 27/6/2012 tại Hà Nội Ngân hàng thế giới (WB) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội thảo “Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thực hiện và cải thiện chất lượng  thực hiện các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ tại Việt Nam” với mục tiêu  nhằm nhằm đẩy mạnh hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Việt Nam nói chung và các dự án do WB tài trợ nói riêng.

 

Ngày 27/6/2012 tại Hà Nội Ngân hàng thế giới (WB) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội thảo “Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thực hiện và cải thiện chất lượng  thực hiện các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ tại Việt Nam” với mục tiêu  nhằm nhằm đẩy mạnh hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Việt Nam nói chung và các dự án do WB tài trợ nói riêng.

Chủ trì buổi Hội thảo có Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới, Bà Keiko Sato Giám đốc điều phối Danh mục đầu tư và hoạt động chương trình, dự án Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự có các Bộ, ngành Trung ương và đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư của 36 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bình Định. 

Nội dung hội thảo nhằm thảo luận về các phương án đẩy mạnh việc chuẩn bị thực hiện dự án, củng cố khả năng quản lý thực hiện dự án của các Ban quản lý dự án tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, xác định thế mạnh và yếu điểm của hệ thống quản lý dự án hiện đang được áp dụng tại Việt Nam, đưa ra các phương án hợp lý hoá hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kết quả thực hiện của các chương trình, dự án.

Hiện tại, WB đang tài trợ cho 51 dự án tại Việt Nam, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn…Theo đánh giá của WB thì 100% số dự án đã kết thúc đều đạt mục tiêu ban đầu mà dự án đề ra và Việt Nam thuộc nhóm 10 nước đạt hiệu quả tốt nhất về sử dụng IDA (nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các nước nghèo và kém phát triển của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới).

Trong những năm qua, Bình Định là một trong những địa phương thụ hưởng khá nhiều các dự án do WB tài trợ, từ năm 1993 đến nay tỉnh đã tiếp nhận 12 dự án từ nguồn hỗ trợ này. Một số dự án đã kết thúc gồm: Hạ tầng cơ sở nông thôn; Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định; Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán. Hiện nay, 7 dự án đang hoạt động là Năng lượng nông thôn II, Phát triển Lâm nghiệp;, Giao thông nông thôn 3; Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Cạnh tranh nông nghiệp; Tài chính nông thôn… Trong số này, dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất với hơn 52 triệu USD.

Hiệu quả mà các dự án do WB tài trợ có ý nghĩa rất thiết thực đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn, góp phần cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng đô thị, nông thôn và miền núi; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng hưởng thụ dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

HTTT

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (14/04/2016)

» Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020 (02/03/2016)

» Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2015 đạt 68% so với kế hoạch (01/02/2016)

» Bình Định mời gọi đầu tư các dự án ODA để Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (19/11/2015)

» Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018 (16/10/2015)

» Khánh thành Trung tâm chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định (02/02/2015)

» Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 (26/01/2015)

» Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014 (07/01/2015)

» Hiệu quả từ thực hiện Dự án KfW6 (30/12/2014)

» Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017 (22/12/2014)

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 175

 

Số lượt truy cập: 13724
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này