Menu Close Menu
Tình hình, kết quả thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào năm 2021 và nhiệm vụ hợp tác năm 2022

 

28/12/2021

 

Đại dịch COVID-19 trong thời gian qua đã làm cho tình hình kinh tế - xã hội của hai nước Việt Nam - Lào, cũng như tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào gặp không ít khó khăn. Song các hoạt động đối ngoại chính thức và đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào vẫn được triển khai có hiệu quả.

 

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng quà cho sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Quy Nhơn.  Ảnh: Tỉnh đoàn 

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng, có đường biên giới chung dài hơn 2.300 km. Chính phủ hai nước luôn khuyến khích đẩy mạnh quan hệ hợp tác trực tiếp, toàn diện giữa các địa phương của hai bên, tổ chức các hoạt động đối ngoại chính thức và đối ngoại nhân dân, xây dựng các mô hình hợp tác, kết nghĩa, mở rộng trên nhiều lĩnh vực để ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình hội nhập và phát triển, hai nước thường xuyên trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến với nhau, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm coi trọng, gìn giữ và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công tốt đẹp vào đầu năm 2021 là sự cổ vũ mạnh mẽ hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển hai đất nước. Đồng thời, đây cũng là nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam và Lào vẫn duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao nhất (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 09- 10/8/2021). Chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 04 tỉnh Nam Lào

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu đối với 4 tỉnh Nam Lào: Attapu, Sekong, Champasak và Salavan. Nhằm phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, tháng 7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Chính quyền các tỉnh Nam Lào đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 trên nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, nông nghiệp, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hợp tác đầu tư…; trong đó có một số lĩnh vực hoạt động khá ổn định và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển đầu tư, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân các địa phương, đáp ứng mục tiêu hợp tác, gắn bó lâu dài, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên đã ký kết; đồng thời đã và đang xúc tiến, triển khai các công việc chuẩn bị đánh giá, tổng kết kết quả hợp tác thời gian qua và ký kết nội dung hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động hợp tác với Lào nói riêng đều bị chi phối theo hướng ít thuận lợi. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, một số hoạt động hợp tác với Lào đã được triển khai thực hiện kịp thời, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào nói riêng.

Kết quả triển khai thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào năm 2021

Đối với hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau

Năm 2021, do phát sinh đại dịch COVID-19, điều kiện qua lại giữa hai bên không cho phép nên vấn đề hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh Nam Lào giảm đáng kể. Ngoài khoản hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các công trình hữu nghị cho một số đơn vị quân đội của hai tỉnh Champasak và Attapu; tháng 5/2021 trên cơ sở đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã quyết định sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho 4 tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan và Sekong), với số tiền 800 triệu đồng (mỗi tỉnh 200 triệu đồng) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khoản kinh phí hỗ trợ nêu trên đã chuyển đến các tỉnh Nam Lào thông qua tài khoản ngân hàng được các tỉnh bạn cung cấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao hai bên tuy không diễn ra nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào vẫn thường xuyên trao đổi Thư thăm hỏi, động viên, chúc mừng nhân dịp Lễ, Tết,… của hai nước Việt Nam - Lào và các sự kiện tổ chức cấp địa phương của mỗi bên.

Đối với hỗ trợ giáo dục đào tạo

Theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 04 tỉnh Nam Lào, hàng năm tỉnh Bình Định cấp 40 suất học bổng cho sinh viên 04 tỉnh Nam Lào sang học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện nay, có 115 sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh, gồm 93 sinh viên học tại Trường Đại học Quy Nhơn, 20 sinh viên học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và 02 sinh viên học tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Năm học 2020 - 2021: Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Chính quyền các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016 - 2020, tháng 9/2020, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương cấp học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào, gồm 20 suất học bổng học tại Trường Đại học Quy Nhơn (18 học bổng đại học và 02 học bổng thạc sỹ (thực tế tỉnh Salavan chỉ cử 01 cán bộ sang học thạc sỹ) và 20 suất học bổng học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các sinh viên Lào không thể sang Bình Định học tập theo kế hoạch (cuối năm 2020) mà nhập học vào tháng 01/2021. Năm học 2021 - 2022: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với 04 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021 - 2025 chưa được ký kết nhưng trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó giữa tỉnh Bình Định và 04 tỉnh Nam Lào, tỉnh Bình Định quyết định tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên 04 tỉnh Nam Lào sang học tập tại Bình Định năm học 2021 - 2022 với số lượng học bổng như đã cấp trong năm học 2020 - 2021, cụ thể gồm 20 suất học bổng học tại Trường Đại học Quy Nhơn (18 học bổng đại học và 02 học bổng thạc sỹ) và 20 suất học bổng học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Hiện nay, các trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định và 04 tỉnh Nam Lào tổ chức tiếp nhận hồ sơ sinh viên 04 tỉnh Nam Lào được nhận học bổng của tỉnh Bình Định trong năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, có 25 sinh viên Lào theo học năm cuối tại Trường Đại học Quy Nhơn phải kéo dài thời gian học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chưa thể tốt nghiệp về nước theo kế hoạch nhưng không còn thuộc diện nhận hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng của UBND tỉnh Bình Định. Để kịp thời hỗ trợ các sinh viên nêu trên vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, UBND tỉnh Bình Định đã quyết định hỗ trợ 02 tháng sinh hoạt phí (1.800.000 đồng/tháng/sinh viên) cho các sinh viên này từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đối với hỗ trợ lĩnh vực đối ngoại

Ngoài việc đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi có các doanh nghiệp Bình Định đang đầu tư, kinh doanh tại Lào quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận 35 sinh viên Lào nhập cảnh đến học tập tại Bình Định; hỗ trợ, hướng dẫn Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng đến các trường cấp phát phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào cho các sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thủ tục xuất cảnh về nước đối với 23 sinh viên Lào đã tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; phối hợp hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời cho 115 sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Bình Định.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, toàn bộ sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh tiếp tục ở lại tỉnh Bình Định không thể về nước, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt Ban Đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại Bình Định và trao 141 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tiền mặt) cho các lưu học sinh Lào, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh nhằm động viên, chia sẻ các sinh viên nêu trên trong dịp Tết Nguyên đán Cổ truyền của Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết nội dung hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 theo chủ trương đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị lâu dài, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào, UBND tỉnh Bình Định đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào; giao Sở Ngoại vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung dự kiến hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Bình Định với từng tỉnh Attapu, Champasak, Salavan và Sekong và đã gửi lấy ý kiến tham gia góp ý của các tỉnh Nam Lào đối với các nội dung này. Đến nay, hai tỉnh Salavan và Champasak đã có ý kiến thống nhất đối với dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung dự kiến hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Đối với hai tỉnh Attapu và Sekong, Sở Ngoại vụ cũng đã nhiều lần đôn đốc bằng nhiều hình thức, kể cả điện đàm với lãnh đạo Sở Ngoại vụ hai tỉnh nêu trên; tuy nhiên do số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đang ngày càng tăng, lãnh đạo hai tỉnh này tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa có ý kiến trả lời. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào phối hợp xem xét, thống nhất tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi nhận được văn bản tham gia góp ý đầy đủ của 04 tỉnh Nam Lào và ý kiến thống nhất của Bộ Ngoại giao đối với nội dung Biên bản hợp tác theo quy định; việc ký kết có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp).

 Nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào, đồng thời để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào nói riêng; nội dung nhiệm vụ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 04 tỉnh Nam Lào trong năm 2022 chủ yếu là:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện hợp tác, hỗ trợ, đầu tư với các địa phương của Lào nói chung và các tỉnh Nam Lào nói riêng theo hướng toàn diện, thiết thực, đảm bảo có chiều sâu và ngày càng có hiệu quả giữa hai bên như hai Đảng, hai Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Bình Định với lãnh đạo các tỉnh Nam Lào đã thống nhất, kiên định.

2. Không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào. Thường xuyên duy trì tổ chức các chuyến thăm, hội đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến) giữa lãnh đạo cấp cao Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào để kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Lào và Bình Định với các tỉnh Nam Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Bình Định; đồng thời tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 8 Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Attapu, Champasak, Salavan, Sekong giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp khả thi, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025.

5. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến hợp tác, hỗ trợ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh Nam Lào theo phân công; chủ động bàn bạc, thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được và tiếp tục ký kết các nội dung mới, nhất là những lĩnh vực mà mỗi bên đang cần, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi cơ quan, đơn vị.

6. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và các ngành có lợi thế một cách có hiệu quả; thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh Nam Lào; theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Bình Định đầu tư tại các tỉnh Nam Lào và ngược lại.

7. Giao Sở Ngoại vụ (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) làm đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương có liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên.

 

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Việt - Hàn nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện (06/12/2022)

» Tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến thăm Bình Định (07/06/2022)

» Đoàn công tác Đại sứ quán Israel tại Việt Nam thăm và làm việc tại Bình Định (10/03/2022)

» Tặng quà cho bà con Thôn 5 nhân dịp Xuân Nhâm Dần (24/01/2022)

» Tổ chức kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (03/12/2019)

» Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Champasak và Bình Định (06/05/2019)

» Bình Định và Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA) ký kết bản ghi nhớ hợp tác (29/11/2018)

» Tỉnh Champasak (Lào) sẻ chia thiệt hại do thiên tai gây ra với nhân dân tỉnh Bình Định (08/12/2017)

» Ngày càng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với tỉnh Sekong (Lào) (03/10/2017)

» Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào (19/09/2017)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 17011
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này