Menu Close Menu
Ký kết cam kết hợp tác phát triển các KCN, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao Vùng duyên hải miền Trung

 

03/08/2012

 

Hôm qua, ngày 02 tháng 8 năm 2012, lLãnh đạo các Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao của 09 tỉnh/ thành phố vùng duyên hải miền Trung thống nhất ký kết và cam kết hợp tác phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung.

 

Hôm qua, ngày 02 tháng 8 năm 2012, tại Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp duyên hải miền Trung” được Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung và UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, với sự chứng kiến của lãnh đạo lãnh đạo các bộ ngành Trưng ương và lãnh đạo chủ chốt 09 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận; Lãnh đạo các Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao của 09 tỉnh/ thành phố vùng duyên hải miền Trung thống nhất ký kết và cam kết hợp tác phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đăng các nội dung chủ yếu của Bản cam kết như sau:

1. Quan điểm hợp tác phát triển

- Quán triệt tư duy phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao là điểm kết nối phát triển Vùng - Quốc gia, tạo sự đột phá mạnh, có tác động lan tỏa rộng trong Vùng, liên Vùng và cả nước.

- Phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung theo hướng hình thành các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao liên hoàn có vai trò dẫn dắt sự phát triển ngành công nghiệp của Vùng.

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao đảm bảo đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và toàn Vùng.

2. Mục tiêu hợp tác phát triển

Tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung nhằm hình thành các liên kết về nguyên liệu, sản phẩm, thị trường, công nghệ, đào tạo nghề…, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung.

3. Định hướng hợp tác phát triển

3.1. Tạo lập các liên kết ngành (Cluster) giữa các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng

- Trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương về nguồn nguyên liệu, lao động, các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao hiện có…, lựa chọn các ngành nghề chủ lực cho các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng.

- Tạo sự gắn kết giữa các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao, các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao thông qua các liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, tiêu thụ, đào tạo lao động, chuyển giao công nghệ…

- Từng bước hình thành các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao chuyên sâu, đẳng cấp cao (thể chế, ngành nghề, công nghệ, sản phẩm) làm đầu tàu dẫn dắt, tạo sự lan tỏa phát triển các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng.

3.2. Hợp tác trong thu hút đầu tư

- Xây dựng diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư trên cổng thông tin điện tử vùng duyên hải miền Trung (www.duyenhaimientrung.comwww.vietccr.com); tổ chức các đoàn công tác tham quan, tìm hiểu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao của các địa phương trong Vùng.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư chung cho các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng để tăng tính hiệu quả, tránh chồng chéo; thực hiện xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên cho một số đối tác lớn, quan trọng vào những ngành nghề, lĩnh vực lợi thế của các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung.

- Thống nhất cơ chế, chính sách ưu đãi chung trong thu hút đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao vùng duyên hải miền Trung. Xây dựng chính sách riêng khuyến khích hình thành các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao liên hoàn, chuyên sâu cho các đối tác đầu tư quan trọng đối với vùng duyên hải miền Trung.

3.3. Hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng

- Hoàn thiện các tuyến giao thông đường bộ (tỉnh lộ); phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương nâng cấp các tuyến quốc lộ (đặc biệt sớm xây dựng các tuyến đường cao tốc) để kết nối các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong từng địa phương và toàn vùng, gắn kết với các thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, lưu thông, vận tải, xuất nhập khẩu… để các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có của các địa phương (đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, lưới điện, cấp nước…) để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội theo các hình hợp tác đầu tư BT, BTO, PPP, ODA…

3.4 Các hợp tác khác

- Liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao, nhất là đào tạo nghề cho lao động thuộc các doanh nghiệp phụ trợ, các doanh nghiệp trong cùng một dây chuyền liên hoàn sản xuất.

- Hỗ trợ để người lao động và các doanh nghiệp tại các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng được tiếp cận và sử dụng dễ dàng, thuận lợi, bình đẳng các dịch vụ công (y tế, giáo dục, văn hóa…) của các địa phương trong Vùng.           

- Định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban giữa các Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao trong Vùng nằm cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác phát triển giữa các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao...

Bản cam kết hợp tác phát triển này là cơ sở pháp lý để triển khai các công việc hợp tác phát triển tiếp theo giữa các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao của 09 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung Việt Nam.

Bản cam kết hợp tác đã được lãnh đạo Ban Quản lý KKT Chân Mây – Lăng Cô, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý KCNC thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý KCN & KCX thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý KKT mở Chu Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý KKT  Dung Quất, Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định, Ban Quản lý KKT  tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý KKT Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận thống nhất ký kết và thực hiện.

 

NB

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Tổ chức kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (03/12/2019)

» Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Champasak và Bình Định (06/05/2019)

» Bình Định và Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA) ký kết bản ghi nhớ hợp tác (29/11/2018)

» Tỉnh Champasak (Lào) sẻ chia thiệt hại do thiên tai gây ra với nhân dân tỉnh Bình Định (08/12/2017)

» Ngày càng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với tỉnh Sekong (Lào) (03/10/2017)

» Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào (19/09/2017)

» Bình Định và Bình Dương ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn mới (23/04/2017)

» Sẵn sàng cho ngày Hội người Bình Định – Xuân Đinh Dậu 2017 tại TP. Hồ Chí Minh (16/01/2017)

» Tuyên truyền về cộng đồng ASEAN tại Bình Định (09/01/2017)

» Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các trường nghề ở các tỉnh Nam Lào (CHDCND Lào) (27/12/2016)

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 185

 

Số lượt truy cập: 8311
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này