Menu Close Menu
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định: Tròn 15 năm thành lập, 17 năm hình thành và phát triển

 

19/11/2019

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định trước đây là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh Bình Định được thành lập đầu năm 2002 trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh (do ông Bùi Quốc Hồng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm). Tên viết tắt là Ciper Binh Dinh.

 

Chuyến xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ do PCT Thường trực  UBND tỉnh Phan Cao Thắng làm trưởng đoàn, tháng 10/2019

Khi đó, Trung tâm hoạt động trong cả ba lĩnh vực xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, đồng thời cũng làm nhiệm vụ của cơ quan ngoại vụ địa phương cấp tỉnh.

Thời gian này, rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng có mô hình tương tự như Bình Định, nhưng cơ quan chủ quản có khác nhau, như thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thuộc Sở Ngoại vụ, thậm chí có nơi trực thuộc UBND tỉnh (tức tương đương cấp Sở).

Sau 2 năm thành lập, một số chức năng bị chồng chéo, vài nhiệm vụ lẻ ra lại thuộc cơ quan khác nên đến ngày 26/11/2004, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh Bình Định được tổ chức lại thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại và hợp tác (do ông Nguyễn Thành Hải làm Giám đốc Trung tâm, trước đó ông Nguyễn Thành Hải là Phó Giám đốc Citper Binh Dinh và hiện nay đang là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư). Tên viết tắt mới là IPC Binh Dinh.

Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung được tổ chức tại tỉnh Bình Định, tháng 9/2019

Lúc đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định có chức năng quảng bá, xúc tiến đầu tư và tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư vào tỉnh Bình Định; là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và triển khai dự án đầu tư, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư, trừ các dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế; là đầu mối theo dõi, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; là đầu mối theo dõi các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bình Định; tư vấn, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh Bình Định; theo dõi các nội dung hợp tác trong và ngoài nước.

Đến năm 2010, Trung tâm có Giám đốc mới là bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, năm 2012 bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến khi nghỉ hưu năm 2017.

Hiện nay, sau khi sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số chức năng của IPC Binh Dinh đã chuyển cho bộ phận khác nhưng chủ yếu là chức năng quản lý nhà nước về đầu tư.

Đến nay, qua 15 năm thành lập, 17 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định đã đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xúc tiến, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư; là mô hình ổn định nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Như vậy, có thể nói, mô hình Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định đã phù hợp với thực tiễn, tồn tại khách quan đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao trong việc tạo dựng môi trường đầu tư – kinh doanh. Trong khi đó, rất nhiều địa phương đã nhiều lần thay đổi mô hình hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa chứng minh được tính ổn định thật sự.

Những năm qua, IPC Bình Định đã nỗ lực và đạt được những thành quả đáng khích lệ trong xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút được sự quan tâm của thế giới đối với Bình Định và góp phần đáng kể vào việc mời gọi đầu tư vào tỉnh.

IPC Bình Định đã trực tiếp và tham gia xúc tiến nhiều dự án đầu tư lớn vào tỉnh của các nhà đầu tư Việt Nam, Nhật, Pháp, Thái Lan, Hoa Kỳ, Đức, Singapore, Hàn Quốc, Úc... như các dự án đầu tư phát triển du lịch, công nghiệp, xây dựng hạ tầng …

 

Chuyến xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn, tháng 5/2018

IPC Bình Định đã tổ chức và tham gia tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh trong và ngoài nước. Trong quá trình hoạt động, một trong những ưu điểm nổi bật của IPC Bình Định là tổ chức tốt công tác thông tin đối ngoại. Trung tâm đã biên tập, phát hành nhiều loại tài liệu quảng bá, xúc tiến đầu tư như sách, đĩa VCD, DVD, tờ tin, tập tài liệu... bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, cung cấp cho nhiều đối tượng trong và ngoài nước, sử dụng trong mọi hoạt động đối ngoại và xúc tiến của tỉnh.

Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn, tháng 1/2016

Đặc biệt, Trung tâm đã thiết lập, duy trì, cải tiến Trang thông tin điện tử xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh Bình Định (www.binhdinhinvest.gov.vn) từ năm 2002, qua đó giới thiệu tổng quan về Bình Định, các dự án mời gọi đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư, thủ tục đầu tư, thông tin thời sự về các hoạt động xúc tiến đầu tư và hợp tác của tỉnh. Được cập nhật thường xuyên bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trang web này là kênh thông tin đối ngoại hiệu quả nhất của tỉnh, nhận được sự chia sẻ và đánh giá tốt từ các đối tác trong nước, nước ngoài và kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định là cầu nối giữa các nhà đầu tư với tỉnh, là cơ quan làm đầu mối giới thiệu thông tin, hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát thực địa, tư vấn cơ hội đầu tư - kinh doanh.

 

Đối thoại doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh năm 2016

Thời gian thực hiện thủ tục được rút ngắn rất nhiều so với quy định của Chính phủ; nhà đầu tư cũng được thông báo đến nhận kết quả trong trường hợp thủ tục hoàn thành trước thời hạn ghi trong Giấy biên nhận. Nhà đầu tư cũng được tư vấn miễn phí, cụ thể qua điện thoại hoặc email và gửi hồ sơ dự án qua đường bưu điện mà không nhất thiết phải đến liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

Trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và minh bạch hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định; qua đó, quy định rất rõ trình tự và các bước thực hiện cụ thể từ khâu chấp thuận chủ trương, giới thiệu địa điểm đầu tư (nếu dự án chưa có trong quy hoạch) cho đến khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, thủ tục về đất đai, môi trường, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng.

Tại Bình Định, hồ sơ hợp lệ của các nhà đầu tư đầu tư được ưu tiên xử lý về mặt thời gian so với các nhiệm vụ thường xuyên cùng thời điểm của các sở, ban, UBND huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo theo đúng thời hạn trong Quy định này.

Bên cạnh đó Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định luôn chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằm giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động được nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủ trương, chính sách đã ban hành; Niêm yết công khai, rõ ràng, cụ thể qui trình thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của sở…

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, của các doanh nghiệp, nhà đầu tư với quan điểm việc gì khó phải thuộc về cơ quan Nhà nước, việc gì thuận lợi phải dành cho doanh nghiệp, cho người dân, không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Dám tiếp thu và cầu thị, thừa nhận những yếu kém, những bất cập trong bộ máy để sửa chữa, khắc phục đó cũng là cách “ghi điểm” của chính quyền các cấp.

Cùng với tinh thần hợp tác tích cực là những chính sách cởi mở, thông thoáng, ưu đãi và hỗ trợ thiết thực, coi lợi ích và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Cộng đồng doanh nghiệp ở Bình Định phát triển rất năng động, chứng tỏ môi trường kinh doanh tại tỉnh minh bạch và thuận lợi, là đất lành cho doanh nghiệp. Nơi đây, các thành phần kinh tế đều được quan tâm đối xử bình đẳng, mọi doanh nghiệp đều được tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách, quy hoạch, cơ hội đầu tư, kinh doanh và nguồn vốn.

Trung tâm không ngừng cải tiến thủ tục hành chính và cung cách làm việc, từ lãnh đạo cấp tỉnh đến cán bộ công chức các các Sở, ngành và hệ thống chính quyền các cấp phải có tinh thần và thái độ làm việc tận tuỵ, minh bạch, nhanh chóng nhằm nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư để từ đó tạo nên một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất.

Với tinh thần như vậy, Bình Định đã và đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp đến với Bình Định khảo sát thực tế, tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh, để tận mắt nhìn thấy được hình ảnh của Bình Định - một tỉnh vùng Duyên hải miền Trung đầy tiềm năng của vùng và khu vực.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định đã nhiều năm liền được UBND tỉnh khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc, 2 lần Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen và đang lập thủ tục tặng thưởng cấp cao hơn.

Với đội ngũ cán bộ năng động, chuyên nghiệp và cầu thị, IPC Bình Định luôn sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư và mong nhận được sự hợp tác từ các đối tác trong và ngoài nước.Nguyễn Bay – Giám đốc IPC Bình Định

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (19/06/2020)

» Phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trung tâm dịch vụ kho bãi cảng Thị Nại và Khu chế biến thủy sản (12/06/2020)

» Đầu tư xây dựng mới Chung cư Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn (08/06/2020)

» Công bố Chỉ số PCI năm 2019: Bình Định đứng thứ 19 toàn quốc (05/05/2020)

» Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Xưởng sửa chữa - Bảo dưỡng xe ô tô và bãi đậu xe (23/04/2020)

» Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm dịch vụ kho bãi Cảng Thị Nại và khu chế biến thủy sản (22/04/2020)

» Đầu tư Nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (16/04/2020)

» Thêm dự án Chăn nuôi, sản xuất giống gia cầm công nghệ cao 4.0 Minh Dư (06/04/2020)

» Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản (24/03/2020)

» Đầu tư dự án Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non tại huyện Tuy Phước (23/03/2020)

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 174

 

Số lượt truy cập: 13724
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này