Menu Close Menu
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

 

11/01/2017 09:29

 

Chiều 09/01/2017, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng, Nguyễn Tuấn Thanh đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Tham gia hội nghị có các Sở, ban ngành và 10 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thúc Đĩnh báo cáo tại Hội nghị

Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2021. Tuy nhiên công tác triển khai dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của các đợt mưa lũ vào cuối năm 2016 để lại rất nặng nề, sức cạnh tranh hàng hoá chưa cao, nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để... Do đó để thực hiện thành công Nghị quyết của HĐND tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội. Phấn đấu năm 2017 đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 7,7% so với năm 2016 là 7,53%, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP là 25,1% - 28,8% - 41,1% - 5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%; tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 6.128,6 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 5.574 tỉ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến huy động 31.490 tỉ đồng, bằng 48% GRDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm ...

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư xin trích lược các báo cáo tại Hội nghị như sau:Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thúc Đĩnh đã báo cáo các giải pháp thực hiện kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2017 và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Theo đó, tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/6/2011; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng ngày càng tốt nền hành chính theo hướng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ; thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng; mỗi năm 2 lần, tổ chức gặp gỡ lắng nghe và giải quyết khó khăn kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông”; đơn giản hoá, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian đăng ký thành lập, thay đổi, bổ sung: Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công khai và minh bạch....

Cũng tại Hội nghị, Sở Tài chính đã đề xuất một số biện pháp điều hành dự toán ngân sách tỉnh Bình Định năm 2017, gồm: Thu ngân sách nhà nước sẽ tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho doanh nghiệp (Quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu năm 2017 không phát sinh nợ mới tổng số nợ đọng thuế đến 31/12/2017 thấp hơn mức dư nợ năm 2016 và không vượt mức Bộ Tài chính quy định). Đồng thời, có biện pháp kiên quyết thu hồi đối với khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; thường xuyên rà soát, nắm bắt nguồn thu, nhất là các lĩnh vực, doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước, kiểm tra chặt chẽ về kê khai thuế, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.... 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất Nông - Lâm -Thuỷ sản năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương năm 2016 đạt 10.189,9 tỷ đồng, tăng 4,12%, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch 3,5%, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 159.292,8 ha; bằng 98,7% so với năm 2015...Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện nội dung đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo lộ trình, chỉ tiêu đã phê duyệt; quản lý chặt chẽ các quy hoạch, triển khai các giải pháp và đạt kết quả dự án, đề án xây dựng, tổ chức khắc phục kịp thời hậu quả lũ lụt vào cuối năm 2016, tổ chức thắng lợi vụ Đông Xuân 2016 – 2017...

Sở Công Thương đưa một số giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp năm 2017 như: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ về phát triển Công Nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp công nghiệp, đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động SXKD của DN, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông...

Sở Nội Vụ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, tinh giảm biên chế trong năm 2017 như: Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung của cải cách hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhìn nhận tình hình kinh tế chung của tỉnh đã có bước phát triển mới, đời sống người dân ngày càng cải thiện, phát triển trên nhiều khía cạnh. Bên cạnh những thành công đó, tỉnh lại phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức từ các đợt lũ vừa qua và những khó khăn tỉnh sẽ gặp trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng luôn đặt niềm tin, sự phối hợp lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương với phương châm quyết tâm, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, tiếp tục tiến lên, trong gian nan thử thách mới. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai, xem đây là nhiệm vụ cấp bách của tất cả các cấp, các ngành; khẩn trương xác minh các trường hợp bị thiệt hại, đảm bảo khách quan, minh bạch để hỗ trợ đúng người đúng đối tượng; từng địa phương chủ động vận động các nguồn lực để khắc phục khó khăn. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thông thoáng, khuyến khích doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào tỉnh; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang sản xuất, kinh doanh ổn định sản xuất. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với đưa kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất như nuôi trồng thuỷ sản của Tập đoàn Việt - Úc; xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt như Tập đoàn CJ Hàn Quốc, Tập đoàn Hùng Vương.... Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch; xây dựng thương hiệu “Du lịch Quy Nhơn” trở thành thương hiệu mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch. Tăng cường thu ngân sách. Đảm bảo an sinh xã hội nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ nhà ở xã hội cho gia đình chính sách. Chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và tinh giản biên chế. Tăng cường các giải pháp chủ động phòng chống tội phạm, giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư hỗ trợ dự án mới bằng nguồn vốn ODA…
Thiện Anh


Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh (05/05/2018)

» Đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đồi Hỏa Sơn (12/04/2018)

» Sếu đầu đàn ngành tôm Việt nam tổ chức lễ thả tôm giống tại tỉnh Bình Định (13/03/2018)

» Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty TNHH Trường Giang (28/02/2018)

» Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (17/01/2018)

» Vốn FDI Bình Định ngày càng tăng lên (11/01/2018)

» Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Hòa Hiệp Bình Định (29/12/2017)

» Đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời thứ 02 tại Bình Định (08/12/2017)

» Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thứ 2 trong năm 2017 tại địa bàn Tây Sơn (04/12/2017)

» Thêm dự án đầu tư ngành dịch vụ, du lịch tại Bình Định (22/11/2017)

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 180

 

Số lượt truy cập: 71983
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này