Menu Close Menu
Thông báo điều chỉnh Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư các khu đất 01 đường Nguyễn Tất Thành, 72B đường Tây Sơn và 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn
24/11/2018

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 điều chỉnh Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư các khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, khu đất số 72B đường Tây Sơn và khu đất số 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại mục “II. Về phương thức lựa chọn nhà đầu tư” của các khu đất nêu trên, cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đăng thông báo tiêu chí để lựa chọn và tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

2. Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm.

3. Các nhà đầu tư đạt tất cả các nội dung ở Mục I Quy định chung thì mới được xét để chấm điểm.

4. Về cách thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện thành hai bước:

a) Bước 1 - Sơ tuyển: Các thành viên Hội đồng sơ tuyển nhà đầu tư tổ chức chấm điểm theo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt. Số điểm bình quân của nhà đầu tư dự tuyển = Tổng số điểm của các thành viên Hội đồng tuyển chọn chia (:) cho tổng số thành viên Hội đồng tuyển chọn. Nhà đầu tư phải đạt từ 70 điểm mới được tham gia lựa chọn ở bước tiếp theo.

Trường hợp, chỉ có 01 (một) nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án thì nhà đầu tư đó phải đảm bảo có điểm số từ 70 điểm, hoặc chỉ có 01 (một) nhà đầu tư có điểm số từ 70 điểm thì sẽ được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh công nhận là chủ đầu tư dự án và xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án (không tổ chức Bước 2).

Cơ chế giao đất/cho thuê đất thực hiện theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giá đất để giao/thuê theo giá sàn không được thấp hơn giá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư đảm bảo có điểm số trên 70 điểm sẽ thực hiện theo Bước 2 - Đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Bước 2 - Đấu giá quyền sử dụng đất (thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê): Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê. Nhà đầu tư nào (đạt ở Bước 1) có giá tham gia cao nhất sẽ được xem xét chọn là nhà đầu tư. Sau khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh kết quả đấu giá; đồng thời gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án.

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo điều chỉnh Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư các khu đất 01 đường Nguyễn Tất Thành, 72B đường Tây Sơn và 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

 

Đang online: 186

 

Số lượt truy cập: 274
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này