8 tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI xuất siêu 1,594 tỷ USD
09/09/2010

 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2010 Việt Nam đã có thêm 125 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 2,477 tỷ USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 20/8, Việt Nam đã thu hút được 11,577 tỷ USD vốn FDI, bao gồm cả cấp mới và tăng vốn, giảm 12,3% so với cùng kỳ 2009 và bằng 1/2 so với mục tiêu thu hút 22-25 tỷ USD vốn FDI đặt ra cho cả năm 2010.

 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2010 Việt Nam đã có thêm 125 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 2,477 tỷ USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 20/8, Việt Nam đã thu hút được 11,577 tỷ USD vốn FDI, bao gồm cả cấp mới và tăng vốn, giảm 12,3% so với cùng kỳ 2009 và bằng 1/2 so với mục tiêu thu hút 22-25 tỷ USD vốn FDI đặt ra cho cả năm 2010.

Trong số các dự án được cấp mới và tăng thêm, dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn(cả về số lượng dự án và vốn đăng ký) với khoảng 62 dự án và trên 3,661 tỷ USD vốn đầu tư chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư. Đây cũng là lĩnh vực có số vốn tăng thêm lớn nhất, khoảng gần 640 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2010.Tiếp theo là các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, điều hòa… thu hút được 2,943 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đăng ký; kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 2,391 tỷ USD, chiếm 20,7%...

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, mặc dù số vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2010 có giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng số vốn FDI giải ngân trong tháng 8/2010 đã tăng thêm 850 triệu USD, đưa tổng số vốn FDI thực hiện đến thời điểm này lên con số 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Đây cũng là một dấu hiệu khả quan, và nó sẽ bù đắp được phần nào thâm hụt thương mại trong 8 tháng đầu năm 2010 (tính đến tháng 8/2010, Việt Nam đã nhập siêu hơn 8 tỷ USD, nguồn Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Trong tổng số 47đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2010, Hà Lan xếp vị trí thứ nhất với trên 2,22 tỷ USD vốn đăng ký, tiếp đến là Hàn Quốc với 1,92 tỷ USD; Hoa Kỳ với 1,87 tỷ USD; Nhật Bản  với 1,55 tỷ USD và Đài Loan 1,06 tỷ USD.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2010, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI khá tốt. Cụ thể, xuất khẩu đạt 23,964 tỷ USD tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2009. Nếu không kể dầu thô, khối này xuất khẩu đạt 20,651 tỷ USD, tăng tới 39,9%. Nhập khẩu đạt 22,37 tỷ USD. Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,594 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2010.

Khanh Ha (theo Báo Kinh tế Việt Nam)