Bình Định nhận 80 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2009
09/09/2010

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2009 cho 9 tỉnh, với tổng kinh phí 570 tỷ đồng từ nguồn Hợp phần 3 của dự án Quản lý rủi ro thiên tai do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2009 cho 9 tỉnh, với tổng kinh phí 570 tỷ đồng từ nguồn Hợp phần 3 của dự án Quản lý rủi ro thiên tai do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Các tỉnh được nhận hỗ trợ gồm Bình Định 80 tỷ đồng, Quảng Bình 30 tỷ đồng, Quảng Trị 50 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 40 tỷ đồng, Quảng Nam 90 tỷ đồng, Quảng Ngãi 70 tỷ đồng, Phú Yên 90 tỷ đồng, Gia Lai 40 tỷ đồng, Kom Tum 80 tỷ đồng.

Hạnh Nguyên