Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nước sạch và vệ sinh tỉnh
23/06/2010

 

Ngày 22.6, Ban chỉ đạo dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh đã tổ chức cuộc họp lần 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án và bàn biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án này.

 

Ngày 22.6, Ban chỉ đạo dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh đã tổ chức cuộc họp lần 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án và bàn biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án này.

Dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh được thực hiện tại 6 huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và Hoài Nhơn trong thời gian từ năm 2009-2014 với các hợp phần: xây dựng nhà máy cấp nước Phù Cát; nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn (Phù Mỹ); xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn tại 6 huyện vùng dự án; nâng cao năng lực cho các cơ quan có liên quan… Tổng vốn đầu tư 8,95 triệu Euro, trong đó vốn của Chính phủ Bỉ là 7,5 triệu Euro, Việt Nam là 1,45 triệu Euro.  Đến nay các hợp phần nói trên đã được triển khai theo đúng lộ trình đã được ký kết. Riêng hợp phần nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn (Phù Mỹ) đã nhận được hồ sơ mời thầu của Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam (BTC), dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 7 năm nay. Nhà máy cấp nước Phù Cát cũng sẽ được triển khai đấu thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công công trình trong tháng 9. Đối với hệ thống xử lý chất thải rắn các huyện vùng dự án, số lượng, quy mô đầu tư và vị trí xây dựng các bãi rác sẽ được xác định cụ thể sau khi quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của các huyện được Ban chỉ đạo dự án thông qua…

Cuộc họp đã thống nhất các đề nghị của Ban quản lý dự án về kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính chi tiết của dự án 6 tháng cuối năm 2010; nhất trí xây dựng sổ tay quản lý dự án; thành lập Ban quản lý dự án cấp nước sinh hoạt Phù Cát và danh sách nhân sự được tham gia ban chỉ đạo, đồng thời là thành viên của bộ phận thường trực ban chỉ đạo dự án.  

Nguồn: Báo Bình Định Online