Tổng vốn FDI trong 10 tháng đạt gần 19 tỷ USD, hoàn thành 94,5% kế hoạch năm
28/10/2009

 

Về lĩnh vực nhận được sự đầu tư nhiều nhất vẫn là dịch vụ lưu trú và ăn uống; tiếp đó là kinh doanh bất động sản và công nghiệp chế biến, chế tạo,...

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng vốn FDI đăng ký là 18,926 tỷ USD. Theo mục tiêu được đề ra từ đầu năm thì tổng vốn FDI đăng ký đã hoàn thành 94,5% kế hoạch (20 tỷ USD).

 

Về lĩnh vực nhận được sự đầu tư nhiều nhất vẫn là dịch vụ lưu trú và ăn uống; tiếp đó là kinh doanh bất động sản và công nghiệp chế biến, chế tạo,...

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng vốn FDI đăng ký là 18,926 tỷ USD. Theo mục tiêu được đề ra từ đầu năm thì tổng vốn FDI đăng ký đã hoàn thành 94,5% kế hoạch (20 tỷ USD).

Trong đó có 4,87 tỷ USD là vốn đăng ký tăng thêm của 179 dự án, bằng 95,2% so với cùng kỳ năm 2008.

Về tiến độ giải ngân, 10 tháng đầu năm Việt Nam giải ngân được khoảng 8 tỷ USD, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2008. So với mục tiêu giải ngân 10 tỷ USD năm 2009 thì việc giải ngân nguồn vốn các dự án FDI bằng 80% kế hoạch năm.

Hoa Kỳ là quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đăng ký là 8,1 tỷ USD chiếm 42,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Cayman Islands đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD chiếm 10,7%. Đứng thứ 3 là Samoa với tổng vốn đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 9%.

Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 10 tháng đầu 2009, tiếp đến là Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh...

Về lĩnh vực nhận được sự đầu tư nhiều nhất vẫn là dịch vụ lưu trú và ăn uống, với trên 8,7 tỷ USD vốn cấp mới và tăng thêm; tiếp đó là kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 5,67 tỷ USD, công nghiệp chế biến, chế tạo, là 2,65 tỷ USD.

Nguồn: Báo Cafef Online