KCN Nhơn Hội thu hút dự án Nhà máy đan nhựa giả mây
22/03/2023

 

Ngày 16/3/2023, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí.

 

Ảnh minh họa

Diện tích xây dựng Nhà máy là 30.002 m2 tại lô B6-07, KCN Nhơn Hội (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng vốn đầu tư của dự án là 120 tỷ đồng. Dự án có quy mô sản xuất đan nhựa giả mây 80.000 bộ sản phẩm/năm, gia công cơ khí phục vụ đan nhựa giả mây 2.400 tấn sản phẩm/năm.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động từ tháng 02/2023 đến tháng 4/2024. Khi dự án đi vào hoạt động dự án sẽ giải quyết được việc làm cho lao động tại địa phương.

T.Hậu