Kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
07/03/2023

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hoài Hương và dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Đệ Đức Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.

 

Ảnh minh họa

Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Hoài Hương là Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định. Dự án được xây dựng trên diện tích 11,8ha, gồm các hạng mục chính như san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh. Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án là 80,75 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 66,15 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 14,59 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đệ Đức - Hoài Tân là Công ty TNHH Tân Lập. Dự án được xây dựng trên diện tích 15,34 ha. Tổng vốn đầu tư cho toàn dự án là 85,73 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 61,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 24,23 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư 02 dự án này đều nhằm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, cũng như tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thị xã để đưa vào sản xuất tập trung tại CCN Hoài Hương và CCN Đệ Đức - Hoài Tân. Đồng thời tạo việc làm cho lao động tại địa phương với thu nhập ổn định, đào tạo nghề nâng cao mức sống cho nhân dân.

T.Hậu