Ngành KH&ĐT thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy kiến tạo phát triển
05/01/2023

 

Ngày 4.1, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành KH&ĐT. Nguồn: Kinhtedothi

Theo Bộ KH&ĐT, năm 2022, toàn ngành đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê; thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp lớn; soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ thời cơ phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngành KH&ĐT đã tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài; tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài ra, ngành KH&ĐT tiếp tục chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các mục tiêu dài hạn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục đặt trọng tâm vào tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển KT-XH, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế; thúc đẩy các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Qua đó, góp phần cùng với cả nước đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng GDP trên 8%.

Bộ KH&ĐT cũng đã xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành, đó là: Xây dựng các quy hoạch; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy nhanh hơn 3 đột phá chiến lược; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế tư nhân; định hướng thu hút đầu tư nước ngoài; cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương Bộ KH&ĐT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy kiến tạo phát triển.

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành KH&ĐT phát huy cao nhất vai trò cơ quan tổng tham mưu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Bên cạnh đó, tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu về giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Cùng với đó, toàn ngành cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…

Nguồn: baobinhdinh.vn