Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh
22/09/2022

 

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Xây dựng về việc thực hiện việc công bố thông tin Quý III năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản.

 

Một góc thành phố Quy Nhơn (Ảnh st)

Theo đó, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tại địa phương tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Một là, hoàn thành hệ thống thông tin và thường xuyên cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ;

Hai là, đánh giá tình hình thị trường bất động sản Qúy III/2022, gồm các nội dung:

Các văn bản do UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh ban hành đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản;

Tình hình ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển nhà;

Tình hình chung của thị trường bất động sản tại địa phương gồm: Số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; số lượng dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành; số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân); lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng; giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, nhà ở xã hội); giá cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp; tồn kho bất động sản;

Khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ba là, chỉ đạo các Sở, ngành tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung liên quan đến thông tin nhà ở và thị trường bất động sản theo mẫu quy định gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2022.

T.Hậu