Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/09/2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

 

Lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ảnh minh họa).  

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 được phổ biến sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia của các cấp, các ngành, của toàn dân vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh và của cả nước, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định đăng tải Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức biết và tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh và của cả nước.

Thông tin chi tiết về Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định vui lòng xem tại đây.

NT