Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh
24/08/2022

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là tại Khu kinh tế Nhơn Hội, khu vực ven đầm Thị Nại và trong nội thành Quy Nhơn cùng một số dự án quan trọng khác thuộc các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học,... Khuyến khích đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các dự án chung cư, nhà ở xã hội phục vụ cho người nghèo, công nhân, công chức, viên chức có thu nhập thấp, người lao động trong các khu công nghiệp,...”. Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Chủ đầu tư các dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án.

 

Phối cảnh nhà ở xã hội Pisico

 

Đối với Chủ đầu tư các dự án đủ điều kiện khởi công và đã triển khai thi công xây dựng cần khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án theo tiến độ và quy mô dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

Đối với Chủ đầu tư các dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng: Khẩn trương tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án và phối hợp với các tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công xây dựng công trình theo tiến độ và quy mô dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

Chủ đầu tư các dự án đủ điều kiện khởi công và đã triển khai thi công xây dựng; các dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng và các dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án: Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo), năm (trước ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo) cung cấp thông tin, dữ liệu của dự án bất động sản theo Nghị định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có tổng cộng 73 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở, trong đó: 11 dự án Nhà ở xã hội; 13 dự án Chung cư thương mại và 49 dự án Khu đô thị, dân cư.


T.Hậu