Đầu tư Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2)
10/06/2022

 

Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu do Công ty TNHH FAN đăng ký đầu tư tại Cụm công nghiệp (CCN) Tà Súc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự án đầu tư tại các lô C1.6 - C1.10, C2.6 - C2.10 - Khu C của CCN Tà Súc (giai đoạn 2) có diện tích 2,7 ha, công suất thiết kế đạt 153.400 sản phẩm/năm với vốn đầu tư 6,81 tỷ đồng.Tiến độ thực hiện từ q2/2022 đến q4/2023, dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

CCN Tà Súc (giai đoạn 2) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 16,04 ha, trong đó diện tích đất xây dựng cơ sở sản xuất 10,8 ha, còn lại là đất cây xanh, giao thông, công trình công cộng. Hiện nay, CCN Tà Súc (giai đoạn 2) đã thu hút được 06 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh với các ngành nghề chủ yếu: Sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman (03 doanh nghiệp); Nhà máy chế biến và bảo quản gỗ (01 doanh nghiệp); Xưởng sửa xe ô tô (02 doanh nghiệp) với tổng diện tích 8,1ha/10,8ha đất sản xuất, đạt tỷ lệ lấp đầy 75%. Trong đó, 04 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định, 02 doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất. Diện tích đất sản xuất còn lại của CCN chưa có doanh nghiệp đăng ký đầu tư 2,7 ha.

Việc Công ty TNHH FAN đăng ký đầu tư dự án Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu đã lấp đầy diện tích đất sản xuất của CCN Tà Súc (giai đoạn 2); đồng thời phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp dệt may trong Quy hoạch phát triển công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

T.Hậu