Kết quả đánh giá sơ bộ năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
05/04/2022

 

Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04).

 

Ảnh: Vị trí thực hiện dự án

Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04) thuộc lô KB-DV 04, Quốc lộ 19 mới, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; có diện tích 4,02ha. Tổng mức đầu tư dự án là 177,04 tỷ đồng; trong đó Sơ bộ về chi phí thực hiện dự án (m1) là 156,42 tỷ đồng (Chưa bao gồm kinh phí bồi thường, GPMB, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất), và Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (m2) là 20,62 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước; phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 03 năm (36 tháng) kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm là Công ty TNHH Nông Trại Xanh. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. 

T.Hậu