Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1
01/04/2022

 

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Diện tích lập quy hoạch khoảng 3,15ha.

 

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội; góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật là bố trí các Nhà ở xã hội chung cư cao tầng, trung tầng, kết hợp bố trí các khu nhà ở thương mại liền kề với tỷ lệ đất ở thương mại không vượt quá 20% tổng diện tích khu đất (không bố trí nhà thấp tầng, dành quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, công viên, các tiện ích khác để phục vụ tốt cho cư dân).
Về nội dung nhiệm vụ quy hoạch được thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư số 12/2016/TT- BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

Dự toán chi phí lập quy hoạch khoảng 320,5 triệu đồng. Tiến độ hoàn thành đồ án quy hoạch trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

T.Hậu