Đầu tháng 3/2022 thu hút được 04 dự án vào các Cụm công nghiệp
09/03/2022

 

UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Sáu Lợi, Công ty TNHH Tổng hợp Thiện An và Công ty TNHH AVP Quang Trung đầu tư 04 dự án vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty TNHH Sáu Lợi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại có quy mô đầu dự án là sản xuất ngư lưới cụ, chi tiết máy đạt 550 tấn sản phẩm/năm; tại lô C08 CCN Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn với diện tích 3.498,6 m2, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2022 đến quý II/2023 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Công ty TNHH Tổng hợp Thiện An được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cưa xẻ, bảo quản gỗ, nguyên liệu mây tre và đan hàng thủ công mỹ nghệ với quy mô cưa xẻ, bảo quản gỗ và sản xuất ván gỗ 2.900 m3 gỗ/năm; Đan hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre khoảng 1.728 bộ sản phẩm/năm, tương đương 1.300 m3 thành phẩm/năm; tại lô 16 và 17 của CCN Gò Cây Duối, thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão với diện tích 13.228 m2, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2022 đến quý I/2023 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Công ty TNHH AVP Quang Trung được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư 02 dự án tại CCN Tây Xuân, huyện Tây Sơn, cụ thể:

Dự án Nhà máy nguyên liệu gỗ xuất khẩu tại lô A1 – A6 CCN Tây Xuân, với diện tích 47.974 m2, tổng vốn đầu tư 98,46 tỷ đồng. Quy mô đầu tư dự án là sản xuất dăm gỗ với công suất 150.000 tấn/năm. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 07/2022 đến tháng 09/2023 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Và dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm tại lô C1, C2, C5, C6 CCN Tây Xuân, với diện tích 32.415 m2; vốn đầu tư 165,56 tỷ đồng. Quy mô đầu tư dự án là cưa xẻ gỗ thành phẩm với công suất 43.000 m3 thành phẩm/năm. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2023 hoàn thành và đi vào hoạt động.

T.Hậu