Quyết định bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội, thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định năm 2025, định hướng đến năm 2035
03/11/2021

 

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4327/2021/QĐ-UBND về việc bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội, thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

 

Hình ảnh minh họa

Cụm công nghiệp Giao Hội với quy mô diện tích khoảng 65 ha. Địa điểm tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) và sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (mã ngành C16); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (mã ngành C31); một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp phụ trợ khác... trong đó, ưu tiên các ngành ít gây ô nhiễm môi trường.

Giai đoạn bổ sung vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Thiện Anh