Mời thầu dự án Khu vui chơi nghỉ dưỡng biển tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát
17/02/2021

 

Ngày 08/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định ra thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, cụ thể như sau:

 

Ảnh phối cảnh dự án

Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến được mời gọi đầu tư tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội với mục tiêu xây dựng khu vui chơi giải trí kết hợp với các dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch để phục vụ du khách, phát triển hạ tầng du lịch của địa phương; đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng, về kiến trúc cảnh quan với các dự án lân cận trong Khu kinh tế Nhơn Hội cũng như khớp nối về hạ tầng với hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh. Quy mô của dự án được triển khai trên diện tích 6,74 ha với với tổng mức đầu tư dự kiến (m1 +m2) là 396.983.832.191 đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 50.383.832.191 đồng; Giá trị tạm tính giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3): 1.136.260.000 đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 08h00 ngày 22/03/2021.

-  Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Chi tiết xem tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mọi thông tin chi tiết, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Định, địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: (0256) 3822628; fax: (0256) 3824509.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


Thị Hậu