Công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
18/01/2021

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 như sau:

 

1. Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển thi kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT ngày 15/01/2021)

2. Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển để Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng theo quy định.

a) Nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, phiếu lý lịch tư pháp và giấy tờ ưu tiên (nếu có) được thực hiện trong thời hạn kể từ ngày có Thông báo này cho đến thời điểm thí sinh nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

b) Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày18/01/2021 đến ngày 18/02/2021. Trường hợp thí sinh trúng tuyển không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo đúng thời hạn nêu trên, nếu có lý do chính đáng thì có đơn xin gia hạn thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/02/2021. Thời gian gia hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chậm nhất đến ngày 01/3/2021.

c) Địa điểm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (địa chỉ: Tầng 3, 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

d) Thí sinh trúng tuyển nhưng không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo đúng nội dung và thời hạn nêu trên sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp thí sinh có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để thí sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết, thực hiện theo đúng quy định.

Chi tiết Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thông báo này vui lòng xem tại đây.