Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020
02/11/2020

 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SKHĐT ngày 04/8/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020; Công văn số 1697/SNV-CCVC ngày 30/10/2020 của Sở Nội vụ về nội dung ôn tập và kết cấu đề thi tuyển viên chức; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

 

1.    Môn kiến thức chung.

2.    Môn tin học.

3.    Môn tiếng Anh bậc 2.

4.    Môn tiếng Anh bậc 3.

5. Môn nghiệp vụ Xúc tiến đầu tư.

6. Môn Nghiệp vụ Quản lý đầu tư.

7. Môn nghiệp vụ Hành chính – Kế toán – Văn phòng

(Có nội dung tài liệu chi tiết kèm theo).

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://skhdt.binhdinh.gov.vn/ và Trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tại địa chỉ http://binhdinhinvest.gov.vn.

Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư theo số điện thoại: 0256.3818888 để được giải đáp./.