Bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh
10/09/2020

 

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08/9/2020.

 


Theo đó, Cụm công nghiệp Bình An có diện tích là 38,234 ha thuộc thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, khu đất có giới cận: Phía Đông giáp đất lúa, đất màu; phía Tây giáp đường tránh Quốc lộ 1 quy hoạch lộ giới 60m; phía Nam giáp đất lúa, đất màu; phía Bắc giáp ranh giới xã Phước An và xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.

Ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: Sản xuất, chế biến thực phẩm (mã ngành C10); sản xuất trang phục (mã ngành C14); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) và sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện (mã ngành C16); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (mã ngành C31); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (mã ngành C23); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc, thiết bị (mã ngành C25); sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (mã ngành C28); sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (mã ngành C33); trong đó ưu tiên các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường, sản xuất các sản phẩm làng nghề đặc trưng của địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.