Đầu tư trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
11/12/2019

 

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương đầu tư Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định do Trung Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định làm chủ đầu tư. Địa điểm tại Khu Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

 

Dự án với mục tiêu nhằm xây dựng mới trung tâm kiểm định và cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường các phương tiện cơ giới giao thông. Tổng vốn đầu tư là 14,999 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 4/2019 – quý 2/2021.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 80 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút đầu tư đạt hơn 48.040,61 tỷ đồng.

T.Hậu